Một người xách rìu vào rừng để chặt cây. Đám cây than khóc trách móc ông ta:

-         Ông ơi sao ông tàn ác quá vây. Ông cứ chặt chém chúng tôi mãi vậy?

Người thợ rừng nói với chúng:

-         Nếu các ngươi không hiến gỗ để làm cán rìu. Thì cái rìu nầy làm sao chặt chém các ngươi được chớ. Cái lỗi ban đầu là do các ngươi, sao lại trách ta?

Này Cỏ May, nếu ông không cho phép thì không ai có thể làm ông thấp kém được. Nếu ông không sẵn sàng đầu hàng cái ác thì việc gì phải tu chứ? Và nếu ông không sẵn sàng làm nô lệ thì ai đè đầu cưỡi cổ ông được chứ ?. . . . .hề hề. . . .

 *****

( Khi “cán “ gãy thì búa là vô dụng)