Bài viết mới
 • Tâm lý khí công

  Cắm...

  • 0 Comments
  Đem chùm "hoa nắng" Treo ở vách trời Cá chép dạo chơi Xin riêng một nắm Về cắm ...vách thềm!... Sập Ngồi xuống thì thấp Đứng lên thì cao Ông trời thì sao Lúc cao, lúc thấp Có "sập" được không ?!... Cảm gió Dệt những...
 • Tâm lý khí công

  Như

  • 0 Comments
  -Đã đạt cái rỗng không, sao hoát nhiên một niệm phát sinh khiến tạo thành thiên hà đại địa? - Này Cỏ May!. . . .Không phải nước sinh ra cái bình đựng. . . . Cũng không phải cái bình đựng sinh ra nước. . . . Nhưng nước chỉ biểu thị được khi có bình đựng...
 • Tâm lý khí công

  Đồng Găng

  • 0 Comments
  Ai còn nhớ chuyện đồng Găng Xanh xanh núi đồi u tịch Có người về trong cổ tích Nhìn thơ chảy giữa sân vườn Ai còn nhớ một mùi hương Trên ban miếu thờ linh khí C ó người về trong ý vị V ui cùng gốm vỡ gàu khua Có ai về kịp với mùa Đ ất đai cựa...
 • Tâm lý khí công

  Khi Bát Giới thành Phật

  • 0 Comments
  Khi Bát Giới thành Phật Ba Gàn lục trong đống đồ sành sứ hư bể vứt ngổn ngang ở gốc cây đa sau miếu gò Củ Chi. Rất nhiều bát hương bể, bình vôi sứt miệng,. . . .có mấy cái tượng gì. . . nhỏ có lớn có, vứt lăn lóc nằm chung với lau cỏ đất đá. . . . ...