Forums

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh

Ba lần

 • Namo A Di Đà Phật

  Namo Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát!

  Namo Guru Deva Dakini Hum!

  Namo Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát!

   

  Con thưa Thầy,


  Lần thứ nhất là do nhân duyên con được gặp Thầy, ngay lúc ấy con đã không biết về điều gì sẽ xảy ra. Con đã học hồn nhiên như một đứa trẻ cho đến một ngày con ngộ với thiêng liêng, con đã say sưa đi hết mọi nơi để tìm hiểu và tu học
  Thầy đã dẫn dắt con đến với đường đạo.
  Nhưng nghiệp chướng vẫn còn, lối đạo vẫn bỏ ngỏ và Thầy yên lặng chờ đợi….


  Lần thứ hai con tìm đến Thầy để cầu cứu. Con gặp nạn và con xin thầy cứu con thoát nạn….


  Thầy cứu và trị bệnh cho con,  lối đạo đã mở nhưng tâm con vẫn còn lưỡng lự, còn nuối tiếc những dang dở chưa hoàn thành,  nhưng rồi con vẫn bước vào cánh cửa ấy.


  Lần thứ ba con tìm thầy bằng ý thức tỉnh giác của mình. Con nguyện quy y Thầy vì bởi con biết đường đạo nhiều chông gai và chướng ngại, năng lực nhận biết của con còn yếu, bồ đề tâm còn non mỏng, nên con cần được nhắc nhở để con đi đến nơi. Nhưng, trên tất cả con thiết tha mong muốn được cùng đi với Thầy và chư Huynh, cùng nguyện pháp bản môn ngày càng được truyền sâu rộng để giúp đỡ nhiều người mắc cạn như chính con đã từng dính mắc.


  Con xin Thầy nhận con làm học trò, và xin Thầy trao truyền giáo pháp. Con nguyện tiếp tục xiển dương giáo pháp của bản môn, tu và hành bồ tát đạo.

   

  Con xin thành tâm sám hối những lỗi trong bài viết!

  Con xin thành tâm cảm tạ công đức của Thầy và chư vị Thiêng liêng!

 • Nam mô Cầu Sám hối Bồ Tat Mahatat....