Forums

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh

...Từ KAILASH

 •            Kính tặng Thày và các Huynh nhân ngày 20/11/2013

   

  Những người hành hương

  Đi quanh vòng Kora

  Cả những người dõi theo...

  Được nhận quà Kailash :

                        Là tiếng của Cha Trời,

                        Là lời của  Mẹ Đất 

                        Lời xa xưa từ cội nguồn  Tiên Tổ

  Rung động một diệu âm - hồn thiêng đất Phật.

   

  Kailas ! Kailash !

  Đỉnh cao của Tâm linh

  Ý chí và bản lĩnh

   Nơi giữ lửa , truyền lửa

  Cánh chim theo cánh chim

  Bay đến không mệt mỏi

  Bay xa và bay cao

  . . .

  Xin muôn  lần tri ân

  Món quà từ Kailash !

   

                                11/2013

   

   

                                      

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

   

    •  

   Những người hành hương

  Đi quanh vòng Kora

  Cả những người dõi theo...

  Được nhận quà Kailash :

                        Là tiếng của Cha Trời,

                        Là lời của  Mẹ Đất 

                        Lời xa xưa từ cội nguồn  Tiên Tổ

  Rung động một diệu âm - hồn thiêng đất Phật.

   

  Kailas ! Kailash !

  Đỉnh cao của Tâm linh

  Ý chí và bản lĩnh

   Nơi giữ lửa , truyền lửa

  Cánh chim theo cánh chim

  Bay đến không biết mỏii

  Bay xa và bay cao

  . . .

  Xin muôn  lần tri ân

  Món quà từ Kailash !

   

                                11/2013

   

   

  ...