Forums

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh

Chấp tác và Tu học

 • Qua những đợt chư huynh về thăm Thầy, lễ Phật và tu học ào ạt sau đó chỉ còn  một số ít huynh thay nhau thường xuyên ở lại chấp tác, làm phật sự cùng với Thầy nơi Diên Lâm.

  Xin gửi đến chư huynh một số hình ảnh mà đệ ghi lại được.

  _ Chấp tác ở Diên Lâm:

   

  _  Và Tu học:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • _ Ảnh lại lang thang đi đâu mất !  Đệ xin gửi lại: