Trái đất say 
Trái đất quay, nên trái đất tròn
Sâu thật sâu. 
Nơi trung tâm lửa vẫn còn ngẫu hứng
Luân hồi say
Luân hồi quay, ta cũng mòn góc cạnh
Sâu thật sâu
Tận đáy con tim ta
Lửa ta bà vẫn tìm đường thoát ra vũ trụ
Ha ha. . .ha. . .
Khi trái đất ngừng quay
Con tim ta sẽ ngừng say
Nó sẽ bay vào đôi mắt em khung trời của nó