Bài viết mới
 • Tâm lý khí công

  Qua con mắt trẻ thơ

  • 0 Comments
  Ông cầu nghìn kinh Phật

  Sắc vẫn nặng hơn không

  Bà lần nghìn chuỗi hạt

 • Tâm lý khí công

  Mượn đèn

  • 0 Comments

  - Chào cụ Tưởng Vậy

  -          Chào chú Ba Gàn

  -          Thưa cụ, thế nào là cái biết có sẵn?

 • Tâm lý khí công

  Mang chùa rong chơi

  • 0 Comments
  Ba Gàn đến tham quan một cái chùa nổi tiếng ở chân núi Yên Tử :

  -          Mô Phật!. . .Quí khách đến tham quan lễ Phật?

  -          Đến đây chơi!

 • Tâm lý khí công

  Tưởng

  • 0 Comments

  Lá vàng rụng chồi non vươn

  Thương núi rừng trần thế

  Thú mê say dạy người