Bài viết mới
 • Tâm lý khí công

  À!

  • 0 Comments
  Trên mây che trăng mỏng
  Dưới sư cài cửa thưa
  Sau hoa sen chớm nở
 • Tâm lý khí công

  Gió xuân

  • 0 Comments
  Sáng hồng bên bếp lửa
  Nước réo rắc sôi tràn
  Sư lặng nhìn qua cửa
 • Tâm lý khí công

  Xuân

  • 0 Comments
  Xuân đến trăm hoa cười
  Xuân đi ngàn cánh rơi
  Đến đi xuân ảo mộng
 • Hỏi đáp khí công

  Nên hay không nên.

  • 0 Comments
  -        Thưa cụ trên bước đường cầu đạo tôi đã có cơ duyên hội ngộ nhiều vị ẩn tu đạo hạnh cao thâm. Một số vị khuyên tôi nên nhập thất ẩn cư một thời gian để thực hành các pháp môn có hiệu lực hơn. Cụ thấy thế nào, tôi có nên theo lời khuyên của họ hay không?

  -          Mô Phật, không phải người trong cuộc nên già không biết được?