Bài viết mới
 • Tâm lý khí công

  Đò Ơi!

  • 0 Comments
  Đứng trên bến vắng gọi đò Đò liền buông một câu hò ới a... ''Trăm năm trong cõi người ta Phải chăng khách vốn ta bà dạo chơi?'' ''Vâng, tôi vốn sống như chơi! Mê man sống giữa đất trời vui sao...'' Khách du định...
 • Tâm lý khí công

  Tròn

  • 0 Comments
  Khi trăng tròn, mặt trăng chuyển động Trái đất tròn, trái đất vẫn quay Khi ta tròn thì ta còn sống Khi hết tròn, ta hết tuổi xuân Dot.com/27/1/2007 Ngẩu hứng: Vô Khi trăng mòn. . . Mặt trăng vẫn động! Trái đất chẳng tròn...
 • Tâm lý khí công

  Thụi. . .

  • 0 Comments
  Bụi. . .giữa bụi Nên vẫn là bụi Ta là bụi Khác ta cũng là bụi Cơm bụi Tình bụi Đời bụi Đạo bụi Thụi một cái Bụi tan Hoa Cúc Vàng/27/1/2007
 • Tâm lý khí công

  Thủng ấm

  • 0 Comments
  Tặng quán trà Một gói trà Đem đi pha Lại hoá ra Trà nảy mầm Đâm...thủng ấm! Susu/25/1/2007 Thủng tâm T ặng quán bà Một nhúm trà Chẳng biết pha Cứ ba hoa Trà nẩy mầm Đâm. . . thủng tâm!. . . Tư Rượu Đế/25/1/2007