Bài viết mới
 • Tâm lý khí công

  Hí luận

  • 0 Comments
  Quán trà Dưỡng Sinh được mời dự một buổi toạ đàm về "trà đạo". Chủ quán bèn gọi Ba Gàn đến:

  -         Này chú Ba! . . Chú thường đến đây uống trà và đàm đạo. Chú cũng thường bảo chưa có dịp nào để tỏ cái lòng biết ơn quán trà đã bán chịu cho chú quá nhiều mà chưa một lần đòi nợ.

 • Tâm lý khí công

  NƠI ẤY

  • 0 Comments
  Nơi sâu thẳm đáy lòng anh vẫn nhớ
  Hình bóng gốc đa, giếng nước, sân đình
  Bến sông quê, lững lờ dòng chảy
 • Tâm lý khí công

  Giấc mơ đêm.

  • 0 Comments
  Đêm qua, trong giấc ngủ Mơ gặp thượng đế

  Ngài hỏi ngươi đi đâu?

  Con đang tìm lối về, con bị lạc đường.

 • Tâm lý khí công

  Kỳ và Diệu

  • 0 Comments
  -        Thưa cụ, tôi có cơ duyên được một đai sư người nước ngoài truyền cho mật pháp, mỗi lần trì chú thì luân xa trái tim quay rất mạnh và còn hiện ra các chữ linh phù, tôi có thể viết lại. Cụ xem có phải là kỳ diệu không?

  -         Mô Phật!... Kỳ nhưng không diệu!

  -         Thưa cụ tại sao thế?