Bài viết mới
 • Tâm lý khí công

  Đối trọng

  • 0 Comments
  Phòng tập thể hình, 6g sáng. . .
  -  Em nhớ chọn trọng lượng tạ cho vừa, làm sao để mỗi lần mình nâng chỉ được 8 đến 12 lần và đặc biệt để ý là lần cuối nhất định phải ráng hết sức mới nâng nổi. Em khỏe lên thì nhớ tăng tạ nặng hơn.
  -  Tại sao phải làm vậy hả anh
 • Tâm lý khí công

  Biển mặn

  • 0 Comments
  Mổi loại trà có một hương vị riêng.

  Hôm nay Quán Trà mời chư huynh cùng thưởng thức hai loại trà đặc biệt do bạn Vũ Hoàn và Cỏ May gởi tặng

 • Tâm lý khí công

  Thế nào ấy. . .

  • 0 Comments
  -          Việc gì phải gọi Thày và xưng con?

  -         Tại sao lại không?

  -         Tôi thấy nó thế nào ấy? Có đẻ ra đâu mà xưng là con?

 • Tâm lý khí công

  Làm gì có quyền.

  • 0 Comments
  Một bé gái đã học lớp 9-10 tất tưởi khóc mãi.

  Mọi người trong gia đình xúm vào dỗ dành khuyên can mà bé vẫn không nín.

  Nó tức lắm!