Bài viết mới
 • Tâm lý khí công

  Đọc ảnh "Về Thôi" ( Tiếp theo)

  • 0 Comments
  Đâu có Hư Chỉ tại hư là Thực!

  Đâu có Thực

  Bởi lẽ phân kỳ Thực Hư

 • Tâm lý khí công

  Đọc ảnh "Về Thôi"

  • 0 Comments
  Bày đặt thay con tạo

  Cao cao núm vú

  Tự nhiên

 • Tâm lý khí công

  Ông Địa của Lúa.

  • 0 Comments
  Đã lâu Lúa mới quay về chỗ cũ. . .
  Cây cối xanh tốt um tùm. . . .Cái sân gạch rêu phủ chỗ xanh, chỗ đen, chỗ lại nâu đỏ như thổ cẩm
 • Tâm lý khí công

  Bên suối Ngổ

  • 0 Comments
  (Nha Trang, một buổi chiều, về chơi suối Ngổ: leo núi, ngắm cảnh, đảnh lễ Quan Âm,...suối cạn, đá chênh vênh, cỏ cây tươi xanh không ngày tháng...thả lòng cùng mây chiều, gió núi...)

  . . . .

  Có chiều thu mây xa nắng đổ