Bài viết mới
 • Tâm lý khí công

  Sợ ma

  • 0 Comments
  Xin giới thiệu với chư huynh truyện cười của Bảy Xị. Hy vọng là dù trong trường hợp nào đi nữa. Nụ cười sẽ không bao giờ tắt trên môi chư huynh. Mô Phật!. . .Tiếng cười từ ngàn xưa đọng lại ngày hôm nay. . . Truyền ra mãi ngàn sau. . .lan ra. . .vang đến tận cùng ngõ ngách của mọi con tim!. . .
 • Tâm lý khí công

  Vịnh cái vèo

  • 0 Comments
  Tay thò túi moi mấy vần thơ Đống rác chữ bay ra tung tóe

  Vỗ vỗ lưng tưng tay tếu táo

  Xoay vần lưng lại lòi ra vần bụng

 • Tâm lý khí công

  GIÓ MẬT

  • 0 Comments

  Nắng rót mật ong vào Long tong chén gió

  Vàng trong trong trong rạng rỡ

  Xanh mơ

 • Tâm lý khí công

  RỖNG THÔNG

  • 0 Comments
  Một nụ tinh khôi xanh lưng đá Một tiếng tinh khôi tóc tách trà

  Muôn sự tinh khôi từ thanh tịnh

  Tịnh đến tinh khôi bỗng hòa tan!