Bài viết mới
 • Tâm lý khí công

  Tiếu lâm quanh bàn trà

  • 0 Comments
  Xin giới thiệu với các bạn và chư huynh bài thơ vui:"Thông" của bạn Mạc Tuấn và bài họa lại của bé Răng Khểnh (? ) . . . .
  Mời các bạn và chư huynh đọc để cười chơi cho vui!. . . . .
 • Tâm lý khí công

  Hương thầm trong những lời đề nghị

  • 0 Comments
  Xin chào mọi người. Dịp 2/9 tôi đến Núi Vân và cũng được một anh bạn dẫn đi thăm động Huyền Như.

  Cảnh nơi đây hữu tình không có gì cần bàn rồi. Xong những câu thơ là "những lời tự ghi nhớ", có nội dung cũng rất giống những câu thơ thiền mà bạn Zen đã có nhả ý chép tặng từ động Huyền Không Sơn thượng ở Huế.

 • Tâm lý khí công

  Bút cười

  • 0 Comments
  Bác Tư Diệu Đế ơi ! Cháu đọc bài uống nước của bạn Mạc Tuấn và bài viết Thôi về của Bác.

  Tự nhiên cái ngòi bút của cháu chạy ra ngoài trời, đứng múa dịch cân kinh và la hét om sòm như điên.

 • Tâm lý khí công

  Tầng bậc

  • 0 Comments
  Thứ nhất tu NHÀ là biện pháp THỰC TU theo NGHIỆP QUA!

  Thứ hai tu CHỢ

  là một phép QUÁN TU có trợ DUYÊN!