(Đi vào cuộc Đời mà chẳng để lại dấu chân nào)

. . . . . . .

Đá cùng 2 bạn là Sạn và Cát đi tắm biển. Ra tới bãi biển, thấy một cô gái khá đẹp, thân hình hấp dẫn, bận áo tắm 2 mảnh. Đá đưa mắt lén nhìn cô gái có vẻ ngưỡng mộ.

Sạn thấy vậy liền bảo.

- Đừng nhìn như vậy.

- Tại sao?

- Nhìn như thế là phạm giới

- Nhưng ông không nhìn mà có ý nghĩ nhìn thì cũng vậy chứ khác chi ?

- Sao ông biết tôi có ý nghĩ ấy?

- Nếu ông không có hình ảnh cô gái ấy trong tâm và đang cố gắng chống lại thì sao có việc nói với tôi là đừng nhìn.

Lúc ấy Cát đi ngang qua. Hắn đưa mắt nhìn mọi người một cách tự nhiên, rồi vừa huýt sáo vừa tiến ra  đại dương xanh đang ngập tràn ánh nắng.

Mây/13/8/2011

 

. . . . . . .

 

Này Cỏ May, mọi thứ rồi sẽ tàn phai theo năm tháng. Cái còn lại là "Tình người" sẽ bền vững mãi với thời gian.