Bài viết mới
 • Tâm lý khí công

  Sám hối

  • 0 Comments
  Ngồi chờ ở quán Gió khá lâu mới thấy cụ già chậm rãi bước ra. Ba Gàn trách nhẹ: - Xin chào cụ Tưởng Vậy!. . .Thưa cụ!. . .Cụ đang tụng kinh hay lễ Phật?

  -          Xin lỗi!. . .Ta đang sám hối. Nên để ông chờ hơi lâu.

  -          Mô Phật chẳng phải "tri vọng thì vọng liền tan" sao?

 • Tâm lý khí công

  Tự ý

  • 0 Comments

  -           Chào cụ Tưởng Vậy. - Chào chú Ba Gàn.

  -          Thưa cụ! . . .Nếu mọi sự đều do nhân duyên mà thành thì đâu còn ai tự ý gì được?

  -          Tự ý cũng từ "duyên"

 • Tâm lý khí công

  Tìm người hoàn hảo

  • 0 Comments
  Ngụ ngôn nổi tiếng của người Sufi: Một người nào đó quyết định anh ta sẽ tìm kiếm "Người Thầy hoàn hảo".

  Anh ta đọc nhiều sách, đi thăm hết nhà hiền triết này đến nhà hiền triết khác, lắng nghe, thảo luận và thực hành. Nhưng chính anh ta luôn thấy nghi ngờ hay không chắc chắn.

  Sau hai mươi năm anh ta gặp một người, mọi lời nói và hành động của người này phù hợp với ý tưởng của anh ta về con người hoàn toàn nhận biết.

 • Tâm lý khí công

  Buông!

  • 0 Comments
  Ta đã hứa và ta phải làm.
  Ta làm lúc được, lúc không và cũng vì vậy mà ta lúc vui, lúc buồn.
  Ta tự coi là kẻ có trách nhiệm và ta luôn cố gắng.
  Thời gian cứ trôi, lời hứa này tiếp lời hứa khác.