Bài viết mới
 • Tâm lý khí công

  Về đi Anh

  • 0 Comments
  Về đi anh Về đi Anh.. Trời đang dần vào hạ Con chuồn chuồn bay thấp bay cao Cơn mưa rào, sẽ kéo đến thật mau Mây đen –xám cả bầu trời che kín.. Lũ kiến cánh đang vội vàng hối hả Con chẫu chàng ộp ọap dưới bờ mương… Về đi Anh.. Ánh nắng nhẹ vương...
 • Tâm lý khí công

  Vết chân vô hình

  • 0 Comments
  Ta Si Tờ Lờ Em hỏi tôi, Anh ơi có phải ? Một bước chân, một vết vào quá khứ Bước tiếp theo, một vết nữa đi theo Bước nối bước, vô lượng kiếp nối nhau Vết chân vô hình cầm tù níu kéo Là xích sắt trần gian Là xích vàng đường đạo Làm muôn vết sẹo...
 • Tâm lý khí công

  Thuận tự nhiên

  • 0 Comments
  Giếng Tắm. Nơi Bồ Tát Văn Thù hiển tướng trên Ngũ Đài Sơn. - Chào cụ Tưởng Vậy - Chào chú Ba Gàn - Thưa cụ, người tu Khí Công và Thiền Mật sau khi thọ phép Quán đảnh, hoặc đã đắc khí hay đã nhận ân điển thiêng liêng, thì điều gì là quan trọng nhất để...
 • Tâm lý khí công

  Chơi trong cuộc chơi

  • 0 Comments
  Kín và hở Trò chơi là trò chơi Miễn phút này ta vui Ai hơn ai thua Ai cần biết Chỉ có phút này vui thật vui! Còn bạn ? Sao bạn nghiêm chỉnh thế Chẳng phải là trò chơi ? Nước sông cứ đầy vơi Ngày mai ? Ai cần biết. Còn bạn nữa ? Bút múa mực...