Bài viết mới
 • Tâm lý khí công

  Bệnh nghiệp.

  • 0 Comments
  -        Chào cụ Tưởng Vậy!. . . -Chào chú Ba.
  -        Thưa cụ bệnh nghiệp là gì? Nhà Phật có thuyết nhân quả. Con người do vô minh chìm trong luân hồi, chịu bệnh tật đau khổ... Trùng trùng duyên khởi. Hằng ngày sinh họat đi đứng nằm ngồi đối đãi lại mắc vào mê lầm mãi nên không giải thoát khỏi sinh lão bệnh tử
 • Tâm lý khí công

  Mùa thu xanh lắm

  • 0 Comments
  Bạn Đơn Sa vừa có một bài thơ về mùa thu rất thú vị. Xin mời chư huynh cùng uống trà thưởng thức với bài thơ vui hồi âm của Tư Rượu Đế:
  Mùa thu xanh lắm thuở nào

  Em ngân lên giữa trời
 • Tâm lý khí công

  Một phương pháp đọc sách

  • 0 Comments
  Lại cúp điện! . . .
  Không làm việc được, Thầy Đồ Vi Tính bèn đốt một cái đèn cầy thật lớn. Rồi lôi một cuốn sách dày cộm ra đọc.
  Sau một hồi chăm chú. Chẳng ngước đầu lên, hắn nhướng mày nhìn phía về phía cuối phòng. Nơi ấy Ba Gàn đang ngồi yên lặng uống trà:
 • Tâm lý khí công

  Địa ngục có hay không?

  • 0 Comments
  - Kinh Phật bảo có các tầng trời và địa ngục?
  Điều ấy có hay không? Nếu chỉ là các hình tượng minh hoạ cho các khái niệm về triết học thì sẽ khiến người tu dễ hiểu nhầm sinh mê tín. Còn nếu có thật thì hoá ra có linh hồn tồn tại như một tự tánh và có thượng đế hữu nhân cách?
  -         Nó có như ông đang “có” và không như ông đang “không”. Vậy ông là có hay không?