Bài viết mới
 • Tâm lý khí công

  Có anh

  • 0 Comments
  Loay hoay thế nào
  Em lại có anh
  Cứ thế chạy quanh
  Lộn quay trần thế.

 • Tâm lý khí công

  Trà say

  • 0 Comments

  Tình say

  Chén tình em rót

  Nhìn bọt cũng say

 • Tâm lý khí công

  Tu mật ?

  • 0 Comments

  -       Chào cụ Tưởng Vậy -Chào chú Ba Gàn

  -      Thưa cụ chánh giáo thì phải công khai, phải phổ độ cho mọi chúng sanh, tại sao gọi là tu mật?

  -        Này chú Ba, các biểu hiện xảy ra ở thể linh hồn là cái không thể dùng giác quan để biết được nên gọi là mật?
  -        Không dùng giác quan và tâm trí để biết được thế thì làm sao biết có cái gọi là tu mật?
 • Tâm lý khí công

  Chẳng phải chúng con làm. . . .

  • 0 Comments
  Thưa Thầy Chúng con đã hiểu ra một điều thật là kỳ diệu. . . .
  Mọi sự đều không phải mình làm. . .Tất cả việc lớn việc nhỏ dường như đến rất là logic. . .Không có hành động trước đó mà cũng chẳng sau. . . .Mà chỉ là tức khắc tức thì vậy. . . .Các công việc nó như là được sắp xếp trước vậy. . .Dù trước đó chúng con cũng chẳng thể nào nghĩ ra