Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Nhà nhìn ra biển. Kỷ niệm ở biển Long Hải/3/2019

  • 0 Comments

 • Cây nhà lá vườn

  Này Cỏ May

  • 0 Comments

  Bước nhảy lượng tử khiến hành giả tâm linh chuyển từ dạng này qua dạng khác một cách phi lý.
  Này Cỏ May
  Sức mạnh của bản năng tình thương tạo ra sự đột biến nầy chứ không phải sự hiểu biết.

 • Cây nhà lá vườn

  Luyện công ở Thung Lũng Ngọc Linh

  • 0 Comments

 • Cây nhà lá vườn

  Này Cỏ May

  • 0 Comments

  1/ Thường thiên hạ giỏi nói mà không giỏi làm. Còn nếu giỏi làm, thì khoe khoang không giỏi dấu. 
  Này Cỏ May
  Đó là phước của những người giả ngu.

  2/ Đừng nói và viết đúng quá. Đúng quá người ghét nhiều hơn người thích. Thỉnh thoảng nên sai chút ít để người ta có thể chê mình, thì mới khỏi đố kỵ.

  3/ Không nên tranh luận với bất kỳ ai. Không bao giờ chê người khác nhất là chê trước đám đông. Có thể chân tình góp ý nhưng chỉ với người tri kỷ.

  4/ Muốn giữ mối quan hệ luôn tốt đẹp thì nên "kính nhi viễn chi". 
  Tuy " xa mặt cách lòng", nhưng "Xa mỏi chân gần mỏi miệng". Cho nên bạn phải điều hòa giữa 2 nguyên tắc nầy.

  5/ Hãy chứng tỏ khả năng. Nhưng không bao giờ dành việc của người khác. Hãy để mọi người chung quanh có cơ hội cùng phát triển với mình. Nếu không, vì cuộc sống người ta sẽ hại mình hoặc bỏ rơi mình khi có cơ hội.