Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Vẽ cho tình yêu

  • 0 Comments

  Ta yêu em hoang sơ
  Tình yêu ngu ngơ
  Như bài thơ chưa được hát bao giờ

 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  1/ Nụ hoa hé nở. Em bé mỉm cười. Cái gì cũng đang mỉm cười trừ người đang mỉm cười.

  2/ Hòn đá nào cũng có thể tạc nên tượng Phật.

  3/ Chân thật đi liền với vô tâm. Chủ tâm thì rời xa gốc.

  4/Đạo đức là tâp hợp các bản năng được chọn lựa chủ quan.

  5/ Cảm xúc bên trong biểu thị thành hành động bên ngoài. Điều chỉnh cái nầy thì gián tiếp điều chỉnh cái kia.

 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  Khi sống chung với bạn lâu ngày, tự nhiên biết hoàn cảnh của bạn mình. Không cần chờ bạn mở miệng xin giúp mới chịu giúp.
  Thượng đế cũng vậy. Hãy sống cùng ngài. Chứ đừng sống riêng rồi hàng ngày cầu nguyện.

 • Cây nhà lá vườn

  Vẽ cho bụi đời

  • 0 Comments

  Nầy bạn, đừng nóng. . .Quân tử trả thù kiếp sau cũng chưa muộn. . . hề hề. . .
  Bây giờ thì nhịn đi .
  ^^^

  (Lão Đại Ngã Ba Chuồng Chó)