January, 2006

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh
  • Trích nhật ký Hoàng Liên.

    • 0 Comments
    . . . . Một năm mới lại bắt đầu bằng mùa xuân nắng ấm.

    Con như thấy thân tâm mình đang được hồi sinh từng ngày. . .Đang lột xác và thay áo mới.