Khí công Kiến Xương, Thái Bình gặp mặt đầu xuân, tổng kết hoạt động năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Lãnh đạo Trung tâm VHTT huyện đã dự và phát biểu chỉ đạo.