Bài viết mới
 • Tâm lý khí công

  Đi về phía mặt trời

  • 0 Comments
  Xin giới thiệu cùng chư huynh bài thơ của bạn Hương Gió
  Bạn ấy đã ngẩu hứng cảm tác từ bài thơ "Nếu tôi vô niệm" và bức tranh "Đi về phía mặt trời" của Mây
 • Tâm lý khí công

  Vô Thượng Không

  • 0 Comments
  - Tôi có cơ duyên được gần gũi vị Phật sống Việt Nam là ngài Lưu Công Danh và được ngài chỉ dạy.

  Bởi đã có người tự xưng là Vô Thượng Sư nên tôi cũng xưng tụng vị Phật sống của tôi là Vô Thượng Phật? Ông có nghe nói đến vị Phật sống ấy chứ?

 • Tâm lý khí công

  Ngày em đến.

  • 0 Comments
  Dù ý thức hay trong vô thức bản năng.
  Phải chăng con người mãi đi tìm nửa còn lại của đời mình?. . . .Phải chăng, chẳng ở thiên đàng, cũng chẳng ở trần gian. . .mà nàng lại đang muộn màng tuổi xuân trong chính ta?!
 • Tâm lý khí công

  Không Yên.

  • 0 Comments
  Ba Gàn và Mây cùng đi lễ Phật ở núi Yên Tử.
  Do muốn ngắm cảnh và tiết kiệm nên cả hai leo dốc không đi cáp treo