Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Con sư tử đá

  • 0 Comments

  Con sư tử đá buồn thiu
  Cái bóng nó lớn và dài thườn thượt
  Nó nhớ rừng nhớ non nước
  Nhớ hòn đá trước khi thành sư tử
 • Cây nhà lá vườn

  Đi dạo trong sương thu

  • 0 Comments

 • Cây nhà lá vườn

  Tranh tự họa

  • 0 Comments

  Chẳng vẽ người
  Chẳng vẽ ma
  Chẳng vẽ thần thánh
  Chẳng vẽ chúng sanh
  Ta chỉ vẽ cái đang thành
  Mà chẳng cần thành, chẳng cần chứng
  Chẳng đựng mà cũng chẳng buông
  Tuôn tràn thênh thang 
  Ta đi vào hổn mang và tan vào diệu dụng
  Hề hề. . .
  Tự do như người điên khùng
  Hàng ngày ta cúng ta với ly trà và chén rượu

   

 • Cây nhà lá vườn

  Tâm lý khí công 173

  • 0 Comments
   (Đùa chơi một cuộc bể dâu)

  Giải phóng mình để sống thuận tự nhiên là tu. 
  Buông xuôi cơ thể và tùy thuận với dòng chảy năng lượng là tự quân bình âm dương khế hợp với trời đất. 
  Thường phán xét lời nói và hành động người khác khiến tâm bất hòa sẽ làm khí rối loạn nên tổn thọ và thường bị bệnh.
  Đừng làm quá sức, đừng nói cạn lời, đừng viết cường điệu, đừng bận tâm việc không can dự đến mình. 
  Đừng vội tin lời người khác nói mà hãy nhìn vào thực tiển của người ấy trong cuộc sống, bạn sẽ thấy khoảng cách giữa lời nói và việc làm thật sự của họ.
  Chẳng những bạn cảm nhận qua giác quan mà bạn còn có thể cảm nhận qua sự rung động năng lượng khi giao tiếp với người khác. Cảm nhận bằng giác quan bạn có thể bị lừa. Nhưng cảm nhận qua sự tương tác năng lượng với đối phương là khách quan. Bạn chỉ cần hiệp khí và tịnh tâm để nhận biết các dấu hiệu của cơ thể khi tương tác thì tự nhiên lâu dần sẽ có kinh nghiệm. 
  Nhận biết tâm mình để điều chỉnh lời nói và thái độ. Nhưng cho dù như vậy người khác cũng chưa chắc vì bạn tốt mà đã đối xử tốt với bạn. Hãy cãm nhận qua các dấu hiệu của năng lượng, rồi im lặng mà tùy thuận nói cười. . .