Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Tâm lý khí công 169

  • 0 Comments

  1/ Tất cả trở ngại đều có thể vượt qua, chỉ là ta chưa biết cách. Chỉ có một trở ngại không bao giờ vượt qua được đó là sự do dự.

  2/ Khi khoảnh khắc quan trọng sinh tử và nguy cấp đến mới biết được lòng của nhau. Thế nhưng luôn sống hết lòng vì người khác thì sẽ không bao giờ hối hận. Điều ấy vươt lên trên sự phán xét người khác và nhu cầu nắm bắt về người khác.

  3/ Khi bạn xem phim bạn biết nó không thật nhưng bạn vẫn thích. Do vậy dù hiểu lý vô thường, nhưng ta vẫn yêu đời, yêu cuộc sống nầy vì nó quá hay quá thú vị.
  . . .  • Cây nhà lá vườn

  Học và hành cái Đạo Người

  • 0 Comments

  Như rót nước vào bình
  Khi bình đầy
  Nước bẩn trong bình trào ra
  Rót nước sạch vào mãi 
  Thì rồi cái trào ra cũng sạch

  Khi rót vào, nước sạch y theo hình dạng cái bình
  Nhưng khi nước sạch trào ra ngoài bình
  Nó chảy là ngẫu hứng
  Hình dáng nó là ngẫu hứng
  Người rót cũng không biết được, huống hồ người dương thế
  Người dương thế chưa biết được sao Thần Thánh lại biết được?

 • Cây nhà lá vườn

  Hình Tây Tạng/2016

  • 0 Comments

  Cháu bé Tây Tạng

 • Cây nhà lá vườn

  Gió đục thượng đế

  • 0 Comments

  Gió đục thượng đế
  Mây bán tượng đế
  Trăng thuyết thương đế
  Người mua vượng đế
  Thượng đế thấy hỏi: Cái gì thế?
  Thinh không trả lời: Ghế
  Nước trôi lê thê. . .