Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Ngắm biển động

  • 0 Comments

  Tim ta hát theo sóng cuồng gió lộng
  Hồn ta say theo điệu nhảy của mênh mông
  Chân ta đi theo nhịp đồng bước ngược
  Đời bay vèo trên sóng nước cuồng điên
  Ha ha. . .ha. . • Cây nhà lá vườn

  Mời thượng đế một ly

  • 0 Comments

  Nếu có thượng đế xin mời ngài một ly
  Bởi vì con chẳng có chi ngoài cái ly vô vị
  Nếu không có thượng đế, thì mời cái không có một ly 
  Vì có cái không có chi như siêu vi
  Nếu thượng đế là bất tư nghì
  Con xin mời bất tư nghì một ly hữu hạn
  Nếu thượng đế chẳng màng có không . . .

 • Cây nhà lá vườn

  Tranh tự họa

  • 0 Comments

  Chẳng vẽ người
  Chẳng vẽ ma
  Chẳng vẽ thần thánh
  Chẳng vẽ chúng sanh
  Ta chỉ vẽ cái đang thành
  Mà chẳng cần thành, chẳng cần chứng
  Chẳng đựng mà cũng chẳng buông
  Tuôn tràn thênh thang 
  Ta đi vào hổn mang và tan vào diệu dụng
  Hề hề. . .
  Tự do như người điên khùng
  Hàng ngày ta cúng ta với ly trà và chén rượu

   

 • Cây nhà lá vườn

  Tiêu dao du

  • 0 Comments

  Hôm qua dạo núi Bhutan
  Hôm nay mây đã lang thang Vũng Tàu
  Đời nghèo, nghèo bạc nghèo tiền
  Đạo giàu, giàu Khí giàu thiền vô vi
  Hữu vi gói bất tư nghì
  Ngu si đem gói huyền vi tri hành
  Hề hề. . .