Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Trà lá ở sông La Ngà/Vân du Đà Lạt

  • 0 Comments

 • Cây nhà lá vườn

  Giao tiếp

  • 0 Comments


  Bước ra đằng sau thực tại
  Hiện hữu chưa bao giờ có đấy
  Chỉ là đang hình thành. . .
  Thì ra thượng đế là vậy sao?

 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Chiều 30 tết
  Ngồi một mình bên dòng sông yên lặng
  Bồ Tát một mình 
  Ta cũng một mình
  Dòng sông lặng thinh mà vẫn chảy
  Mùa xuân vô hình
  Ta vô tình nhặt được trên sông

 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  Sống là việc khó nhất và có ý nghĩa nhất. Còn đang tu, đang tồn tại, hay đang làm việc gì, dù là việc to lớn đến đâu. Cũng chỉ là đang tham gia diễn kịch với cái vai ấy mà thôi.
  Đóng tròn vai chưa phải là sống. 
  Dù vai trung hay vai nịnh đều không phải là mình.
  ^^^

  (Ảo ảnh)