Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Rừng phong trút lá ào ào
  Có cô áo đỏ đi vào thượng thiên
  Ta ngồi giữa cuộc khùng điên
  Đời nghiêng
  Trăng vỡ 
  Thơ thiền hiển linh
  Hề hề. . .

 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  Hiện hữu trần trụi. 
  Không so sánh thì thế gian biến mất chỉ còn mình ông.
  Lắng đọng tâm thức thì mọi vay mượn và mọi mặt nạ rơi rụng.
  Hề hề. . .
  Thế thì thảnh thơi.
  Đi chơi
  Cần chi hỏi và trả lời.

 • Cây nhà lá vườn

  Vẽ bậy viết bậy

  • 0 Comments


  Con mắt còn lại dại gì lộ với ma
  Ha ha. . .ha. . .
  Ta thấy thiên hạ
  Thiên hạ đếch biết ta . . .

 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  Khi giải thoát sở tri kiến, thiên hạ thấy bạn là thằng ngốc. Còn bạn thì tự nhiên.
  Vô vi chùi hữu vi
  Ném vô vi đi
  Còn chi
  Cần chi