Bài viết mới
 • Tâm lý khí công

  Gió niệm

  • 0 Comments
  Chùa đồng trụ đá?

  Đá trụ vào ai?

 • Tâm lý khí công

  Huệ trắng.

  • 0 Comments
  "Huệ trắng Tường trắng Bóng huệ đen!"
 • Tâm lý khí công

  Nghe đàn

  • 0 Comments
  Non xanh sao

  Nước xanh sao

 • Tâm lý khí công

  Cái bóng

  • 0 Comments
  Hai thằng Đần và Ngốc nhân thể trời mưa, nhâm nhi ngồi nói chuyện với nhau.

  Thằng Đần bất chợt quay đầu lại thấy bóng mình trong gương sáng loáng mà Ngốc mới sắm. Nó chợt nghĩ ra điều gì và hỏi thằng Ngốc: