Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Lang thang tìm mảnh trăng tàn
  Hôm qua đập vỡ trên đàng tìm thơ
  Lang thang tìm mảnh ngây thơ
  Hôm qua đánh mất bên bờ trần gian

 • Cây nhà lá vườn

  Này Cỏ May

  • 0 Comments

  Bóp chặt
  Cát sẽ trào qua kẽ tay
  Này Cỏ May
  Đừng để hạnh phúc trào qua kẽ bàn tay bóp chặt.

 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Ta đứng trên bờ hiu hắt
  Nghe chung quanh răng rắc chuyển mình
  Ta tiếc cho em đứng đợi "giật mình"
  Nên "cái thình lình" nín thinh không bao giờ đến

 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Sóng đập mòn núi đá
  Đại dương khát vọng tràn ra
  Nhưng chẳng qua, nó lại tạo ra bờ mới
  Cuộc đời vẫn chơi trò thay giới hạn
  Này bạn
  Giới hạn vẫn đứng trên bờ, làm thơ về vô giới hạn