Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Nếu tình chúng mình lỡ thành mưa 
  Anh yêu
  Em chỉ như mưa thu lất phất
  Không nỡ làm hư 
  Mặt nạ đất của anh • Cây nhà lá vườn

  Tâm lý khí công

  • 0 Comments

  1/ Khôn cũng chết. Dại cũng chết. Biết cũng chết. Biết mà làm bộ hổng biết mới tồn tại.

  2/ Muốn tồn tại phải "Tùy duyên nhưng bất biến". Muốn vậy, hành giả phải "buông xuôi trong linh giác". Chứ không thể làm bằng tâm trí.

  3/Mềm như nước thì thâm sâu và lớn mênh mông. Nhưng Rỗng như hư không thì vô tướng mà chứa được mọi tướng khác. 

  4/ Đạo của nước thì phải luôn vừa bình đựng. Nhưng Đạo của bình thì vật chứa phải luôn vừa với mình. Bình vỡ nước không vỡ. Nhưng không có bình, nước không hiển thị được.

  5/Thành thật với mình là thành thật. Thành thật với người là quyền biến. 

 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Ta đi đến cuối cuộc đời
  Thấy nơi mình đứng đã từng mộng du
  Ta nằm đếm giọt mưa thu
  Khi ta thức dậy mưa ru đầy trời.


 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Đường ta đi 
  Thu cười khì
  Rừng chẳng còn gì 
  Lá đã bay đi