Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments
   (Bỏ cô bé ở lại một mình)  Mưa xuống
  Cô bé chạy trên đồng cỏ
  Cơn mưa đuổi theo sau lưng
  Hoa cỏ nhỏ xíu bay đầy trời
  Cô bé chạy loanh quanh trên cánh đồng
  Mưa chạy loanh quanh theo em
  Tiếng cười hồn nhiên hòa trong tiếng mưa rơi
  Ha ha. . ha. . .
  Cô bé chẳng về nhà mà đứng lại đợi cơn mưa
  Nhưng mưa tạnh
  Cơn mưa bay về trời
  Bỏ cô bé ở lại một mình trên cõi đời.


 • Cây nhà lá vườn

  Kinh nghiệm tâm kinh

  • 0 Comments


  Này Cỏ May
  Hành động nào lọt vào tâm trí, ông phải biết và phải xả. Sau đó thì hiệp khí trở lại để mọi sự là ngẫu hứng trong tỉnh giác.
  Tự động, tự nhiên, liên miên, đâu có ai biết ai hay. Chỉ có tự nó hòa chung vào cái dòng chảy về chỗ trũng. 
  Mãi tạo cân bằng nhưng trời đất chẳng bao giờ cân bằng. Ông cũng vậy, miên miên tự nhiên tự chuyển.
  Gió thổi thì cỏ múa may. Ta là ai mà lại chần chừ do dự.
  Nói nín động tịnh đừng phát xuất từ ông, mà là việc của trời đất. Ông chỉ cho mượn xác, cho mượn tâm thức thôi mà. 
  Hề hề. . .
  Việc của ông là im lặng, là nhận biết và chứng kiến, để quyết định chơi đùa hay sa vào ma sự. 
  Chơi ở đâu, chơi thế nào, là cái linh giác trong người ông hiển thị phi nổ lực.
  Hãy tùy duyên biến hóa như mây. 
  Năng lượng giao với đời thì thành sét. Giác linh ông gặp người và ma quỉ thì tự nói, tự nín, tự im lặng, gọi là im lặng sấm sét. 
  Hề hề. . .Chúng đều bị sét đánh, nên gọi là trực chỉ, nên gọi là đốn ngộ. . .
  Khi mây hữu gặp mây vô thì sấm động trời quang. Khi giác linh trong ông gặp giác linh của trời đất thì tự nhiên niệm chú, tự nhiên trì kinh, chứ ta đâu có rảnh để làm những việc ấy chứ. 
  Hề hề. . .
  Ta còn bận đi chơi. 
  Đời và đạo thì như mưa rào trên sông vắng.
  ^^^
  (Hái sen ướp trà)

 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments
   (Cho xin Cái Tôi)

  Con người tự tạo ra lý tưởng và thượng đế của riêng mình. 
  Bạn có thể sử dụng. Nhưng đừng biến mình thành nô lệ. 
  ^^^

 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  Khi một người chứng ngộ, ánh sáng trí huệ của người ấy là tối thượng. Không cái gì có thể cao hơn tâm thức của người đã chứng ngộ.
  Cho nên nếu chứng ngộ là thực tại. Thì thượng đế phải là phi thực tại.