Bài viết mới
 • Tâm lý khí công

  Như đang tụng kinh

  • 0 Comments
  Này Cỏ May! Tụng kinh là để không tụng.
  Kinh hữu tướng là phương tiện dẫn đến kinh vô tướng. Kinh hữu tự là phương tiện dẫn đến kinh vô tự.
  Ngã tụng kinh hữu tự là phương tiện thiện xảo của Như Lai để dẫn đến vô ngã hành trì vô tự kinh:
 • Tâm lý khí công

  Đứa con sơ sinh của mẹ vũ trụ

  • 0 Comments
  - Chào cụ Tưởng vậy -Chào chú Ba Gàn
  - Thưa cụ tại sao đắc khí thì cơ thể lại tự chuyển động?
  - Tại sao các cháu bé khi mới sinh còn bú mẹ cơ thể lại tự chuyển động?
 • Tâm lý khí công

  Lồng bồng

  • 0 Comments
  (Tặng chư huynh Nha Trang)

  Rong chơi chợt tới chốn thiền

  Không tiền vẫn khoái

 • Tâm lý khí công

  THU TÀN

  • 0 Comments
  Thu tàn Trời chuyển sang đông

  Ta ngồi lặng ngắt

  Lần hồi đếm sao