Bài viết mới
 • Tâm lý khí công

  Tình Yêu

  • 0 Comments
  Con về đây, về đây Đường nào để về ngòai con tim rung động Con gặp Thầy trong im lặng của tình yêu Hahaha…con cuời rồi khóc Tình yêu kia thiêng liêng đến ngút trời Chợt thầm niệm “ AdiĐà Phật” Cho con về nơi con được sinh ra Là lá la...
 • Tâm lý khí công

  Chuyện xưa nay

  • 0 Comments
  Đang Con nhớ, Đường thỉnh kinh năm xưa Đường Tăng xông pha cùng đệ tử Vượt trăm mối gian truân muôn vàn cám dỗ Cửa ải trần gian không một chút dễ dàng Con nhớ, Phút giây gần kề nơi Tây Trúc Đại Hải không cầu, sóng cuộn trùng trùng Có...
 • Tâm lý khí công

  Họa theo

  • 0 Comments
  Kệ mẹ nó 1. Đứng xem "em vẽ" Thấy lá reo vui Cây đời xởi lởi Kéo người rong chơi 2. Ngồi nghe "em vẽ" Nhìn gió đung đưa Lắng nghe trưa vắng Ở miền chơi vơi 3. Ngắm người "em vẽ" Cười nụ mong manh...
 • Tâm lý khí công

  Trí huệ điên

  • 0 Comments
  -Này chư huynh, cái lu này đã bể ra nhiều mảnh. Ta lấy dây dừa cột lại. Trong các ông ai có thể dùng cái lu này đựng nước được ? - Này chư huynh. Ta có cái...