Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Kỷ niệm ở Hồ Tràm Beach

  • 0 Comments

 • Cây nhà lá vườn

  Kỷ niệm ở Hồ Tràm Beach Boutique

  • 0 Comments

 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  Nếu nhìn mà như người mù, thì khi dùng mắt độ cảm nhận sẽ sâu hơn, tinh tế hơn.
  Nếu nghe mà như người điếc, thì khi dùng tai độ cảm nhận sẽ sâu sắc tinh tế hơn
  Nếu dùng giác quan mà như bế giác quan, thì khi dùng giác quan, độ cảm nhận sẽ sâu sắc tinh tế hơn.
  Nếu dùng ý nghĩ mà như tâm không, thì khi tư duy sẽ sâu sắc tinh tế hơn nhiều.
  Nếu đối diện cuộc sống bằng con tim không bằng đầu óc, thì khi dùng trí tuệ sẽ thấm đẫm yêu thương và nhân hậu.
  Nếu đối diện với tâm linh bằng tâm không, thì khi hiệp khí linh giác mới phản xạ và phản ảnh như thị. Mới có khả năng mà không lạc vào mê tín.

 • Cây nhà lá vườn

  Đủ nắng thì hoa nở

  • 0 Comments

  Khi ông không tách biệt khỏi sự vật. Ông sẽ lộ tướng, thầy bói có thể coi bói cho ông mà người đời qua đấy cũng có thể nhận biết về con người ông, nên sẽ tìm cách chế phục hoặc lợi dụng.
  Còn nếu ông không quan sát nhận biết sự vật ông không thể thích ứng tình huống.
  Vậy cho nên, ông hãy hiệp khí rồi vô tác đừng làm, đừng dính mắc. Chỉ nhận biết thuần khiết. Sau đó buông xuôi. Giác linh trong ông sẽ khiến thân, khẩu, ý của ông tự thích ứng với tình huống nên thuận tự nhiên. Còn ông chỉ là chứng nhân và vẫn không rời khỏi gốc.
  Hề hề. . .
  Người tâm linh thì gọi là thiêng liêng mượn xác. Còn ta thì gọi là Tánh khởi Dụng.