Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Nhập lâm bất động thảo

  • 0 Comments

  Nhập lâm bất động thảo
  Nhập thủy bất lập ba
  (Vào rừng không làm đau ngọn cỏ. Xuống nước không làm nước gợn sóng)
  Đi trên đường đời, đừng để lại dấu chân mình.

  Tuy vậy, cứ đi dạo trên bờ biển tự nhiên.
  Không cần cố gắng quay lại xóa dấu chân mình.
  Đại dương sẽ làm thay điều ấy

  Cứ vui sống tự nhiên ở đời.
  Đừng chơi trò quay lại xóa dấu chân để chứng tỏ mình đạo đức.
  Tốn công mà mất đi lạc thú thưởng thức kiếp con người.

  Hề hề. . 
  Cuộc đời sẽ làm thay điều ấy
  Miễn là đi sát mép nước và không làm tượng đài lưu giữ dấu chân mình.

 • Cây nhà lá vườn

  Tam thế táo

  • 0 Comments

  Tam thế táo
  Quá khứ hiện tại vị lai
  Như chơi dại dòm qua lỗ khóa
  Thằng qua đường ngang qua lỗ khóa: hiện tại
  Thằng qua đường trước khi qua lỗ khóa: quá khứ
  Thằng qua đường đã đi qua khỏi lỗ khóa: tương lai
  Bây giờ mời ngài ra đứng đường không nhìn qua lỗ khóa.
  Thì chỉ thấy thằng đi đường làm gì còn "tam thế đi".
  Hì hì. . .
  Vấn đề chỉ là cái lỗ khóa.

 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Ai thèm lên trời
  Ai thèm xuống đất
  Phật và Ma là chuyện thiên hạ
  Ô la la. . ta là lá
  Là lá la. . .ta là ta

 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Chiều nay thiên đàng mưa không em
  Trần gian thiên hạ thênh thang chạy làng
  Thiên đàng chạy làng bèn xuống địa ngục
  Trần gian lục đục bèn lên niết bàn
  Thằng nào bàng quang thì lang thang tùy hứng
  Hề hề. . .