Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Tâm lý khí công 113

  • 0 Comments

  1.Nếu xem việc dùng người khác như phương tiện là vô đạo đức, vì đi ngược với nền tảng của bản chất tự do. Thì việc sùng tín người khác cũng như vậy, vì làm mất tự do của bản thân mình.

  2.Ngay cả việc khi bạn biến mình thành phương tiện và người kia thành mục đích của cuộc sống. Bạn không đòi hỏi bất cứ điều gì từ người kia. Điều ấy cũng không phải là đạo đức nếu cái tôi của bạn làm. Đó chỉ là một kiểu Dục được xã hội tôn vinh. Bạn chỉ thật sự đạo đức khi vô ngã. Từ bi thật sự chỉ có khi vô ngã.

 • Cây nhà lá vườn

  Gió núi

  • 0 Comments

  Đêm nay trời nổi gió
  Bút gãy
  Giày bay
  Bên đường hoa trắng lay
  Bất lập bay vèo theo gió hú
  Non âm u
  Nước mịt mù
  Trăng say thơ ngủ ai hay đêm tàn?

 • Cây nhà lá vườn

  Tâm lý khí công 112

  • 0 Comments

  1.Người mà kinh nghiệm tình trường quá dày dặn thì cảm xúc tê liệt. Khi người tu tự nhiên thấy biết qua bát nhã. Cảm xúc về tâm linh của người ấy sẽ trở nên bình thường, rồi trở thành nhàm chán. Tâm linh lúc ấy tự nhiên đơn giản như ăn cơm uống nước không có chi ghê gớm hay phi thường. Người còn đề cập đến vấn đề ấy là người chưa nhàm chán huống hồ là người cường điệu!

  ...

 • Cây nhà lá vườn

  Tranh thiền Ba Gàn

  • 0 Comments

  Rêu đá
  ***
  Em như dòng suối
  Anh như hòn đá cuội
  Em chảy qua đời anh
  Trong xanh
  Vô tình 
  Con tim của đá chợt giật mình
  Mọc đầy rêu xanh