August, 2010

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh

Tâm lý khí công

Bài viết chính của duongsinh.net
 • Vô Tác Diệu Lực

  • 0 Comments

  Hôm nay lần đầu tiên, thầy phát công với Đại Thủ Ấn, mà không nói và không dùng Hải Triều Âm. Thế mà lớp học vẫn chuyển động bằng Khí, việc tập luyện và điều trị bệnh bằng Khí Công vẫn diễn ra bình thường hiệu lực trong yên lặng. Gần 600 người đang vận công chuyển động mà hội trường vẫn im phăng phắc, khinh an và thanh tịnh, trang nghiêm. Ôi, Vô Tác Diệu Lực nó khởi đầu cho một sự chuyển mình của pháp môn về phía cực tịnh đầy ánh sáng, an lạc và trí tuệ. Phải chăng nó là vô công dụng hạnh tự nhiên thành ?

 • Chồng bánh trán 22/8/2010

  • 1 Comments

  Một ngày vui thật vui, hề thật hề. Lấy cái Tịnh ở bản tâm, nhìn xem cái trò đời lao xao huyễn hoặc. Hơm 20 năm rồi, trôi lăn trên khắp mọi miền đất nước, đã dạy cho hắn rất nhiều điều và đúng như hắn nghĩ, mọi sự không qua được cái qui luật của thế gian. Hắn thuận duyên và chờ xem mọi sự sẽ diễn ra, như đã diển ra trước mắt hắn biết bao nhiêu lần rồi. Hề hề. . . .hắn buồn vì đã tiên đoán quá đúng mọi sự, khiến cái trần trụi của thế gian cứ lập đi lập lại trước mắt hắn đến quá nhàm quá chán.

 • Tượng người

  • 1 Comments

  Hai Lúa rủ Ba Gàn đi chơi. Hai tên đến một tiệm làm tượng thờ. Rất nhiều tượng từ Phật, tới Thánh, tới Chúa và đủ các kiểu Thần Linh đã chế tác xong hoặc đang làm lỡ dở.

  Bụi đá bay mịt mù, tiếng máy khoan đá xoèn xoẹt, tiếng đục gỗ chan chát. Tiếng cười tiếng nói cọng với tiếng máy nổ, tiếng ngã giá kì kèo, thành một âm thanh hổn độn chói tai.

  Hai Lúa nói thật to vào tai Ba Gàn :

  -          Ồ, quá nhiều Phật, nhiều Thánh. . . .lạy các ngài. . . .

 • Bài ca dưới ánh mặt trời

  • 0 Comments

  KHÍ có nghĩa là bất nhị, CÔNG có nghĩa là Dụng của khí qua duyên, còn DƯỠNG SINH là tính Diệu Hữu của Khí Công tánh không.Vậy KCDS có nghĩa là: Không, Vô tướng, Vô tác và Vô Niệm.

  Bởi Không cho nên : Không nhằm hình thành giáo phái, không thu học phí, không tổ chức quần chúng, không giữ bản quyền phương pháp, không trụ xứ ở một nơi nhất định nào, mà nhàn du trong nhân gian, không có người phát công và kẻ thụ công, không xác lập một điều gì mà tùy duyên hiển tướng. . .v.v. .  .Ở nơi cái thường của Khí mà tùy duyên thích ứng an lạc với vô thường của cuộc đời. Biết rằng có bệnh giả nên có chữa giả, có tạm thời quên nên có tu phương tiện. Biết huyễn áo (maya) nhưng vui với cuộc huyễn áo này mà không chấp. . . .

 • Bể cá cảnh này từ đâu mà ra ?

  • 0 Comments

  -          Gàn ơi, trà cũ rồi thay ấm mới đi. . . .

  -          Có ngay. . . .có ngay. . . .

  Trời mưa lâm râm, hoàng lan rũ ngọn, cỏ non ẩm ướt. Gió từ sông Sài Gòn thổi vào lồng lộng. Mấy con chim sẻ nép mình vào bờ tường tránh mưa. Ông giá dịch vào trong để chúng tiến vào  và vứt cho chúng cái bánh qui. . . .Chúng ríu ra ríu rít, một già một trẻ cười khà khà. . . .còn ngoài trời thì mưa và gió đang múa hát. . . .

 • Không Lạc song vận, Từ Bi và Trí Huệ

  • 0 Comments

  -Thưa cụ, thân phụ con bị bệnh mãn tính, con có thể dùng Khí Công trị bệnh cho cụ được không?

  -Khi không thật cần thiết thì đừng làm, để việc ấy cho y tế. Vì chúng ta tu giải thoát là chính chứ không sa đà vào việc trị bệnh.

  -Nhưng nếu làm thì phải như thế nào?

  -Ông nên làm theo sự hướng dẫn ở Mục Luyện Công trên Diễn Đàn phần "Kỹ thuật phát công trực tiếp"

 • Tam Thân mà Nhất Thể, phương tiện thực hành Đại Thủ Ấn (Mahamudra)

  • 1 Comments

  -          Trong Vô Thượng Du Già (Anuttara Yoga Tantra) khi đã kết hợp Thể Năng Lượng (Yidam) và thể xác, thì mình ở đâu. Bởi vì cụ dạy phải luôn tỉnh giác chứng kiến mọi quá trình tu học?

  -          Mình là "Cái người đang biết". Mình quan sát sự kết hợp giữa Năng Lượng (Yidam) và thể xác, để sẳn sàng điều chỉnh nếu thấy quá trình ấy mất Tịnh, mất Lạc, rối loạn không điều hòa và không đúng với qui định của giáo án.