September, 2004

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh

Tâm lý khí công

Bài viết chính của duongsinh.net
 • THẤY VÀ KINH NGHIỆM.

  • 0 Comments
  -Bát nhã là gì? - Có cái thấy sự vật "như nó đang là" - Đó chính là giác ngộ? - Không phải thế. - Tại sao không? - Có cái...
 • Vô tự kinh

  • 0 Comments
  -Tu đi, chết lên niết bàn. -Sống còn không lên được huống hồ là chết! - Chết là chết cái tôi ngã mạn. Còn sống là lẽ đương nhiên của cái tự nhiên biết. - Thật không?! - Nghi ngờ cả kinh điển của cổ đức sao? - Kinh sách đều do con người viết...
 • SÓI HOANG

  • 0 Comments
  Hê! . . hê! . .h . .ê . ê . ! . .

  Rừng đã cháy và suối nguồn khô cạn

 • Chỉ rồi đấy!

  • 0 Comments
  - Xin Thầy chỉ cho con nơi an lành tịch mịch. - Nếu ta chỉ cho ngươi nơi đó, thì chốn đó không còn an lành tịch mịch nữa. - Nơi an lành tịch mịch thật sự thì không thể mất an...
 • RẮN CÓ CHÂN!

  • 0 Comments
  -Thế nào là bản thể của tâm?

  - Không có vấn đề ấy

  - Tại sao?

 • Bờ mé

  • 0 Comments
  - Trạng thái" Thiên địa nhân đồng nhất" của người luyện khí là gì?
  - Bất nhị
  - Không phải là Cái Một đại ngã?
  - Không.
 • GIÓ THỔI RỪNG MAI.

  • 0 Comments
  Đại lễ Vu Lan. Ba Gàn đang đảnh lễ tam bảo thì Tư Chim bước vào. Sau khi đảnh lễ xong, lão đứng dậy kéo ghế cho Tư Chim ngồi, yên lặng rót cho khách ly trà sen.
 • Gửi em yêu

  • 0 Comments
  Em yêu dấu!
  Dẫu chẳng tin anh
  Cũng hãy tin dòng sông tồn tại
  Cứ chảy mãi
 • ĐÈN ĐÂU?

  • 0 Comments
  Với ai, anh cũng hỏi

  Sao chưa hỏi chính mình?!

 • Bữa tiệc dị kỳ

  • 0 Comments
  Ba Gàn nằm mơ: Lão thấy mình được mời đi dự tiệc. Đến nơi lão thấy có cả Tư Chim. Tưởng ai, chủ nhà hoá ra là cụ Tưởng Vậy. Mà sao nhà cụ lại nghèo thế không biết! Nhà...
 • PHƯƠNG PHÁP THẦN KỲ

  • 0 Comments
  Tư Chim vai vác cày, tay dắt con trâu Cộ, vừa đi vừa lẩm bẩm:

  - Không biết thằng Cu Tý đi đâu, mà trưa rồi không ra mở trâu.

 • Đừng tin như vậy!

  • 0 Comments
  - Chào bác Ba gàn
  - Chào ông Tưởng vậy