August, 2008

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh
 • Tóm tắt liệu trình sau A/Khí Công Dưỡng Sinh.

  • 1 Comments
  Lớp Khí Công Dưỡng Sinh do thầy Thành phát công để trị bệnh nan y tại Thủ Đô Hà Nội 6/2008. A/ Đắc khí Định nghĩa: “Khí” là năng lượng có sẵn trong...
 • Thiền Năng Lượng(TT) - 72 động tác Yoga liên hoàn

  • 1 Comments
  Nhớ hai mươi năm trước, những ngày lần theo dấu chân của Trúc Lâm Tam Tổ để một mình tu học. Về Phủ Thiên Trường, lần theo những dấu hoa văn cổ, đọc thư tịch kinh điển, gặp và cùng luyện công...
 • Thiền Năng Lượng(TT) - Thăng hoa và chuyển hóa

  • 0 Comments
  Xà Quyền (Tập luyện cột sống bằng năng lượng giác ngộ) Tập luyện Cột Sống và Não là bài tập quan trọng của KCDS và Thiền Năng Lượng, vì vai trò yếu hệ của hai cơ quan này đối với sự sống của con người. Có 2 dạng bài tập như vậy: 1. Tập luyện...