November, 2011

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh
 • Vô Tướng (tiếp theo)

  • 2 Comments

  Bất truyền truyền

  Vô Tướng không phải không có Tướng nào, vì bản thể luôn biểu thị không ngừng nghĩ. Nên Vô Tướng là không Chấp vào một Tướng trạng cố định nào. Mà phải luôn biến hoá thay đổi đi để thích ứng mọi tình huống và hợp nhất với trời đất. Người Chấp Tướng, Trụ tướng do vậy sẽ bị lạc hậu, thoái hoá, dẫn đến bị tiêu diệt, trong dòng biến dịch không ngừng của xã hội và pháp giới.

 • Vô Tướng

  • 5 Comments

  ( Bà con đến thăm thầy cô nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11)

  Này Cỏ May, yếu chỉ của KCDS là đi từ “Hữu tướng” đến “Vô tướng” . Trong Hữu có Vô, trong Vô có Hữu. Thành thục cả 2 pháp Hữu và Vô. Dùng Hữu và Vô như là các pháp phương tiện, mà không Chấp và không Lìa. Để sau cùng vượt lên trên, hợp nhất với Tánh