Xin file video hoặc MP3 : " tiếng Hải Triều Âm của thầy"..

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh

Xin file video hoặc MP3 : " tiếng Hải Triều Âm của thầy"..

 • Kính gửi: ban quản trị web và các huynh KCDS,

  Mình đang cần file âm thanh : tiếng Hải Triều Âm  của thầy, huynh nào có thì cho mình xin nhé. Cho mình xin link web hoac gửi cho mình theo địa chỉ email 

  thuan.nguyenhuu555@gmail.com

  Vô cùng cảm ơn ạ..

  Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật

  Nam mô A Di Đà Phật

 • Chào bạn,

  gửi bạn link clip thư giãn mới nhất: http://duongsinh.net/kcds/b/caynhalavuon/archive/2016/07/24/kinh-nghi-m-luy-n-c-244-ng-zz.aspx

  :)

  ______________________________________________

  Này thần thông ! Này diệu dụng ! Ta gánh nước. Ta đốn củi.