Trời mưa giăng giăng Ếch con còn non Núp tán lá tròn Đợi Mẹ mỏi mòn Mong mưa thôi rơi

Lá tròn tả tơi

Ếch con rã rời

Mẹ ơi, Mẹ ơi…

Mẹ nơi xa xôi

Mình Ếch cút côi

Dõi đôi mắt còi

Về mau Mẹ nhé

 

Ếch con còn bé

Chỉ biết khóc nhè

Nhảy chơi bụi tre

Vòi bên lưng Mẹ

Nghe Mẹ hát ru

U u, u u…

 

Ếch con buồn ngủ

Mẹ dỗ ù u…

Mẹ ru ơ ầu

Ếch con nguyện cầu

Mưa thôi nặng hạt

Nắng gieo màu nhạt

Mây tô màu bạc

Giữa trời xanh lơ

Đầm sen đón chờ

Lá non cũng chờ

Búp sen cũng chờ

Chờ với ếch con

 

Giương đôi mắt tròn

Mẹ về bên con

Ếch con, ếch con…

 

Mộng Thường/