Tôi buột miệng Ừ mưa!.. Mưa thấm mặt sân loang lổ Gió âm ẩm tạt qua cửa mở Trời mây mù đúng là tiết đông

Ai đã "chở nắng ra ngoài ấy"

Cái lạnh se lòng lẻn vào theo

Ừ lạnh!..

Cái lạnh về làm dâu xứ lạ

Cứ co ro tồi tội ngỡ ngàng

Ngoài quê mình

Hình như thì xuân thiêng đang đến

Nơi nao lòng khói hương chưa kịp sắm

Đành ngồi lặng lặng lạnh bâng khuâng

 

Ừ bâng khuâng!..

Cái lạnh xắn ngang vạt nắng

Cái bâng khuâng thắt ngang lưng…

Hít một hơi sâu mà không vào thăm thẳm

Dằn một hơi dằn thêm một hơi

Cái bâng khuâng thêm đầy cứ một

Tất tất chứa chẳng đầy cái rỗng

Nguồn cơn vẫn cứ lay phay

Bỗng "Thiền vô thiền bất nhị

        Sắc thị không chân không"

Kìa…ngoài kia đang loang nắng

 

8h05 29.12.2007/ SONG LẬP