Ôi… Con bằng Thân, Ngữ, Tâm Thành kính cúi đầu trước những gì con vừa biết Con như uống lấy từng lời giáo huấn Từng lời ca của Ngài Milarepa Đại thiền giả một đời thành Phật

Ôi…..

Con như kẻ ngu si

Cứ ngỡ biết ít nhiều gian khó

Trãi cuộc đời biết nhiều ít chữ Thiền

Cái biết ví chẳng bằng hạt cát, chẳng bằng chút không khí

Của đại dương mênh mông, của trời cao rộng

 

Ôi….

Tim con rung lên từng hồi

Bằng tất cả những gì chưa được biết

Bằng cái chiều dài nông cạn của thân tâm

Con xin dâng lên Ngài lòng thành kính sâu xa

Con xin đảnh Lễ từ trong sâu thẳm

 

Ôi…

Ngài

Đấng từ bi của dòng Mật Tông Tây Tạng

Con xấu hổ cúi đầu

Trước những gian truân Ngài đã qua

Trước lòng vị tha cho kẻ thù

Và sự cứu rỗi chúng sanh

Con nhận ra nơi con đang hiện hữu

Con nhận ra điều con đang làm

Vì lẽ nhận ra đó

Con cầu xin Ngài từ bi với chúng con

Những đứa con chưa nhận ra con đường đúng

Con ước mong

Ngài về đây ban phước lành cho chúng con

Soi sáng lối cho chúng con

Cứu chúng con thoát khỏi tám phản ứng thế gian

Những phản ứng khởi từ tâm chấp ngã

Hướng chúng con tìm đến con đường thiền định

Cho chúng con cơ hội để thoát khỏi vòng tròn luân hồi sanh tử

Cho chúng con không phải tái sanh vào ba cõi thấp

 

Ôi…

Con thành kính cúi xin Ngài

Cho chúng con được thấy

Cái chúng con đang giành lấy

Cái lợi danh, cái mưu cầu thường nhật

Là con đường vay thêm nghiệp luân hồi

Cho chúng con được hiểu

Cái gì là vĩnh hằng

Cái gì là cái tạm

Con cúi xin Ngài mở rộng từ bi

Khai mở cho chúng con nguồn sáng

Để chúng con nhận biết

Cho chúng con được gọi Ngài là Cha tại thế

Người Cha vĩ đại Milarepa

Con xin thành kính đảnh Lễ

Bằng trọn Thân, Ngữ, Tâm 

 

Ngỡ Như