Em đứng nơi đầu gió Ngắm làn mây đong đưa

Ta đứng nơi cuối gió
Xin em chút hương thừa
Em mỉm cười nũng nịu
Theo ta về ngày xưa...
Gió, mây như thầm hỏi
Tình mình dậy hương chưa?

Nguyễn Thanh Hưng/