Trong việc thực hành Khí Công Dưỡng Sinh hay Thiền Năng Lượng, người tập phải luôn nhận biết tỉnh giác trạng thái tâm thức cũng như động tác của mình. Luôn giữ tâm Tịnh và Động Tác trang nghiêm, điều hòa, không rối loạn.

Đối với người mới tu tập việc ấy thật khó khăn. Thế cho nên phải có Giám Thiền để giúp đỡ ngăn ngừa việc người tập bị Trạo Cử hoặc Hôn Trầm.

Nhưng không phải ai cũng có điều kiện để đến thực hành ở Thiền Viện, ở Chùa, ở Tổ Đường. . . mà thường phải tự công phu ở nhà, khi ấy việc Giám Thiền trở thành không thể.

Nhận thấy sự trở ngại này trong việc phổ cập Thiền Năng Lượng cho mọi người vì lợi ích to lớn của nó. Già Năm đã sáng tạo cách thực hành Thiền Năng Lượng với một ly nước đầy đặt ở trên đỉnh đầu.

 

Khi ấy nếu người thực hành Thiền Năng Lượng lạc vào Vô Thức Bản Năng, động tác rối loạn thì ly nước sẽ mất cân bằng và sẽ bị rơi đổ. Cũng vậy nếu người thực hành Thiền Năng Lượng mà hôn trầm ngủ gật, thì ly nước trên đỉnh đầu cũng sẽ bị rơi đổ.

Như vậy ly nước đặt trên đỉnh đầu biến thành người Giám Thiền rất khách quan và khắt khe không khoan nhượng.

Khi nào người tu, thực hành Thiền Năng Lượng với ân điển thiêng liêng trong một thời gian rất dài mà không bao giờ bị rơi hay bị đổ ly nước, thì chứng tỏ người ấy đã luôn tỉnh giác làm chủ hoàn toàn nguồn sức mạnh vĩ đại của Phật Lực.

 

Ngoài ra với ly nước đặt ở đỉnh đầu, nếu người thực hành biết Thiền Mật (Thiền Đại Hoàn Thiện). Người ấy sẽ dùng ly nước này Uống Thiên Hương Khí cuối buổi tập để hồi phục công năng, gia tăng sức mạnh, trí huệ và pháp lực.

 

Trong một dịp lên Tổ Đường Xuân Mai, tớ có ghi được đoạn băng hình một môn sinh của nhà Tổ đang tập pháp môn này. Nay tớ tải lên mạng để tặng các Trà Sĩ và tặng những người mới bắt đầu tu Thiền Năng Lượng để tham khảo và áp dụng.

 

Chúc các bạn thực hành Thiền Năng Lượng đạt kết quả đem lại sức khỏe, vui tươi hạnh phúc và trí tuệ.

 

Đậu Phụ/30/7/2008

 

(Mời các bạn nhấn vào nút Xem Phim để xem đoạn băng hình này)