Vô thường

Site Root

Site Root
A description has not yet been added to this group.

Tâm lý khí công

Những thuật ngữ, khái niệm về tâm lý khí công.

Vô thường

Tâm lý khí công

Rate This

Con được biết: Mọi thứ trên đời đều vô thường, nay xin hỏi vậy có thứ gì là thường còn ko mất chăng? Ví như nước mưa A, từ mây rơi xuống đất rồi bốc hơi mất . Như vậy có khi nào mưa A ko mất và trở lại được ko ? Nếu vậy mưa A là thường hay vô thường? Mưa B, mưa C cũng vậy, Liệu có vô thường ko hay là thường? LaoTru/ . . . . .

Trả lời:

Nếu Mọi thứ trên đời đều vô thường.

Thì vô thường cũng phải vô thường.

Nghĩa là có cái sẽ “Thường”.

Cái ấy gọi là Tánh hay Bản Thể

 

Và như vậy định luật vô thường chỉ đúng ở phạm trù hiện tượng và đếch đúng ở phạm trù bản thể.

Thí dụ trong chư kinh nhật tụng có câu:

Nam Mô Thường Trú Tam Bảo. . . .vậy Tam Bảo chẳng thường là gì?!

 

Do vậy, cho rằng tất cả cái gì cũng đều vô thường thì chính là một dạng của Vô Minh!

 

Ba Gàn

Comments
  • Con xin chao THAY ah! THAY cho con hoi cai gi la deu ko VO THUONG ? THAY hay chi dan cho ke VO MINH nay, xin cam on THAY !