Thùng rỗng kêu to

Site Root

Site Root
A description has not yet been added to this group.

Tâm lý khí công

Những thuật ngữ, khái niệm về tâm lý khí công.

Thùng rỗng kêu to

Tâm lý khí công

Rate This

-Chào cụ Tưởng Vậy. -Chào chú Ba Gàn.

-          Thưa cụ thế nào là "Thùng rỗng kêu to"
-          Này chú Ba! . . . Không nên nhầm giữa bản chất và hiện tượng.
Cái "Rỗng" trong đạo, không phải là trong phạm trù ấy không có gì. Mà như gương soi phản ảnh vô lượng vô biên sự vật nhưng không lưu ảnh.
Bởi vậy. Khi cái thùng ấy rất muốn chứa nhưng chưa có gì nên nó phát ra tiếng kêu để mọi người tưởng nó đã chứa đầy bên trong. Nên gọi là "Rỗng tuếch".
Nếu cái thùng ấy không cần để ý đến chứa hay không chứa, dù bên trong có hay không có nó vẫn yên lặng không phát ra tiếng kêu, sẽ được gọi là "Rỗng không"
Khi cái thùng ấy không còn nữa, nó lấy pháp giới làm thùng. Thì dù có tiếng kêu hay không có tiếng kêu, nó đã vượt trên "Rỗng" và "Không rỗng" nên gọi là "Như"
Khi có "duyên" thì "như" biểu thị ở mặt hiện tượng. Khi hết duyên thì vạn pháp ẩn tàng trong pháp tánh nên gọi là " Lai"
"Như Lai" biểu thị cho trạng thái tối thượng, trực ngộ mà dứt bặt mọi ý niệm nên gọi là bất tư nghì!. . . .
-          Mô Phật! cảm ơn cụ.
-          A Di Đà Phật! . . .Chú Ba không nhớ tôi có biệt danh là Tưởng Vậy sao. Tôi tưởng vậy chứ chưa chắc đã vậy. Xin chú Ba hỏi các vị thiện tri thức rồi bảo cho tôi biết với. Xin mời chú Ba dùng trà xong, chúng ta vào rừng chơi. Hôm nay lão phải trồng cho xong số thông ba lá này vào khu vườn rừng mới nhận của xã! . . .


Hai Lúa/25/11/2004

 

Comments
  • cang doc thuat ngu cang làm sang to long nguoi

    cam on cụ Tuong