Nhận biết và không biết

Site Root

Site Root
A description has not yet been added to this group.

Tâm lý khí công

Những thuật ngữ, khái niệm về tâm lý khí công.

Nhận biết và không biết

Tâm lý khí công

Rate This

- Thưa cụ, "nhận biết tỉnh giác" có phải là yếu chỉ trong việc tu học không?

- Nhận biết tỉnh giác là yếu chỉ của Như Lai Thiền. Nó là phương tiện khéo. Nhưng nếu chỉ trụ vào cái đấy, hành giả sẽ bị cầm tù trong tâm trí không thực chứng giải thoát được.

- Tổ Sư Thiền dùng nghi tình, phát triển nghi tình qua tham thoại đầu. Vậy "không biết" có phải là yếu chỉ trong việc tu học không?

- "Không biết" hay "nghi tình" của Tổ Sư Thiền chỉ là mặt đối lập của "nhận biết" trong Như Lai Thiền. Và như vậy nếu hành giả chỉ chìm đắm mãi trong "cái không biết" hay "nghi tình" mà không có bước đột phá để dừng suy nghĩ, cắt đứt thọ, tưởng, hành, thức. . . .Hành giả cũng sẽ bị cầm tù trong tâm trí không thực chứng giải thoát được.

- Thưa cụ, vậy nếu chỉ làm công quả, ăn chạy, niệm Phật, tụng kinh, làm từ thiện. . . . .thì có thực chứng giải thoát hay không?

- Nếu dùng cái Ngã và tâm trí để làm, thì sẽ tạo ra thiện nghiệp. Nên sẽ luân hồi để thọ hưởng quả lành chứ không giải thoát được.

- Vậy thế nào mới là diệu dụng ?

- Này Cỏ May, tâm trí gồm 2 cực đối lập, gọi là nhị nguyên. Như Lai Thiền và Tổ Sư Thiền với phương tiện khéo là "nhận biết" và "không biết" chính là 2 cực ấy. Ban đầu hãy dùng một cực lấp đầy tâm trí. Có thể dùng "nhận biết" của Như lai Thiền hoặc "nghi tình" của Tổ Sư Thiền. Sau đó phải có cú huých, để lọt ra ngoài tâm trí.

- Thưa cụ, thế nào là "bước nhảy lượng tử' hay cú huých của thiền?

- Này Cỏ May, khi tâm trí hành giả đã đầy qua việc tu các pháp hữu vi hoặc thiền. Bằng thiền ngữ hay thiền cơ. Do thầy mình tạo ra hoặc do ngẩu nhiên. Dòng suy nghĩ miên man của hành giả đột nhiên dừng lại. Hành giả bị hẩng hụt, có cảm giác như nghìn trượng đầu gậy bước thêm bước nữa và tự nhiên lọt ra ngoài nhị nguyên. Đột nhiên kiến tánh và thực chứng giải thoát.

- Thưa cụ, đối với mật tông. Nhận gia trì lực để tu học và hành thiện độ sanh có phải là yếu chỉ?

- Này Cỏ May, nếu chỉ nhận năng lực gia trì, rồi chìm đắn trong vọng tưởng qua ảo giác và ảo thanh, thì lạc vào mê tín, huỷ hoại cả tinh thần lẩn thể xác mà không thực chứng giải thoát.

- Thưa cụ, trong trường hợp này phải như thế nào mới là diệu dụng?

- Ban đầu dùng "nhận biết tỉnh giác" của Như Lai Thiền để nhận năng lực gia trì và thông công với thế giới tâm linh. Gọi là tu.

Sau đấy đối trước một tình huống cụ thể. Hành giả "chứng kiến" chứ không "nhận biết" vì giác quan chỉ thu nhận thông tin khách quan không phán xét.

Phần tu học của hành giả như là phần mềm chuyên dụng đã tải xuống từ internet. Phần mền ấy đang chạy vì hành giả đang thường trụ khí hay thường trú tam bảo.

Nay giác quan qua kỹ thuật "chứng kiến", nạp thông tin khách quan của tình huống. Phần mềm tâm linh ấy hay gia trì lực sẽ tự xử lý. Nên lời nói và hành động của hành giả là ngẫu nhiên, tức khắc, tức thì, biểu thị mà không qua trung gian của tâm trí nhị nguyên. Nên gọi là "vô ngã" hay có hành động làm mà không có người làm.

Này Cỏ May, cơ chế này không phải là phản ứng, cũng không phải là phản ảnh, mà là phản xạ tâm linh hay là phản xạ vũ trụ. Đây là giai đoạn của " hành".

Vậy Mật Tông là kết hợp "nhận biết" của Như Lai Thiền với "không nhận biết" của Tổ Sư Thiền.

Ông Già Xóm Núi / 22/4/2013

>>>>>>>>

Không còn ai

Chỉ còn lại biển quang minh

Thình lình sáng

Thình lình tắt

Comments
 • Nam Mo A Di Da Phat .

 • A Di Đà Phật!

 • Namo wise living Guru

 • ". . .

  Ban đầu dùng "nhận biết tỉnh giác" của Như Lai Thiền để nhận năng lực gia trì và thông công với thế giới tâm linh. Gọi là tu.

  Sau đấy đối trước một tình huống cụ thể. Hành giả "chứng kiến" chứ không "nhận biết" vì giác quan chỉ thu nhận thông tin khách quan không phán xét.

  Phần tu học của hành giả như là phần mềm chuyên dụng đã tải xuống từ internet. Phần mền ấy đang chạy vì hành giả đang thường trụ khí hay thường trú tam bảo.

  Nay giác quan qua kỹ thuật "chứng kiến", nạp thông tin khách quan của tình huống. Phần mềm tâm linh ấy hay gia trì lực sẽ tự xử lý. Nên lời nói và hành động của hành giả là ngẫu nhiên, tức khắc, tức thì, biểu thị mà không qua trung gian của tâm trí nhị nguyên. Nên gọi là "vô ngã" hay có hành động làm mà không có người làm.

  Này Cỏ May, cơ chế này không phải là phản ứng, cũng không phải là phản ảnh, mà là phản xạ tâm linh hay là phản xạ vũ trụ. Đây là giai đoạn của " hành".

  Vậy Mật Tông là kết hợp "nhận biết" của Như Lai Thiền với "không nhận biết" của Tổ Sư Thiền ".

  Bài giảng của Thày cho con những lời dạy thật  sâu sắc , và con nghĩ  : tập luyện Khí công là một cách để TU & HÀNH , để được  GIẢI THOÁT  .

  Học trò xin tạ ơn Thày - Minh sư tại thế !

 • NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

  NAM MÔ GURU DEVA DAKINI HUM,...

 • Con vẫn chưa hiểu cách dùng "nhận biết tỉnh giác" của Như Lai Thiền cho lắm, kính mong Thầy chỉ dạy?

  Có phải là như cách buộc niệm (ý nghĩ) của mình vào một câu niệm (âm thanh A Di Đà Phật), hay trí tưởng tượng của mình để vẽ cho ra đề mục hay không ạ?

  Kính chúc Thầy và chư huynh nhiều sức khỏe.