Con nhện và khu rừng

Site Root

Site Root
A description has not yet been added to this group.

Tâm lý khí công

Những thuật ngữ, khái niệm về tâm lý khí công.

Con nhện và khu rừng

Tâm lý khí công

Rate This

Con nhện đang làm tổ dưới gốc bồ đề già. Nó chăm chỉ giăng lưới. Những sợi tơ mỏng manh kết dính với nhau khéo léo thành cái màng xinh xinh rung rinh trong cơn gió nhẹ.

Cơn gió đời thổi qua khu rừng trần thế. Cây bồ đề xào xạc. Lá vàng rơi xuống đất. Một chiếc lá bồ đề lượn lờ rồi rơi vào cái mạng nhện.

Mạng nhện thủng một lỗ lớn.

Con nhện bé nhỏ lại cặm cụi vá lại chỗ thủng.

Gió thu lại nổi lên. Lá bồ đề lại rơi rụng. Cái màng nhện lại rách. Và con nhện nhỏ bé lại cặm cụi vá lại. . . .vá lại. . . cứ thế. . . .cứ thế. . . .Mùa thu vẫn còn dài. . . .gió thu vẫn còn thổi. . . . .mưa thu vẫn còn rơi. . . . .và con nhện vẫn còn vá lại cái nhà của nó.

Con nhện chuyển sang làm tổ dưới gốc bụi trúc già.  Nó chăm chỉ giăng lưới. Những sợi tơ mỏng manh kết dính với nhau khéo léo thành cái màng xinh xinh rung rinh trong cơn gió nhẹ.

Cơn gió đời thổi qua khu rừng trần thế. Bụi trúc quân tử xào xạc. . . .xào xạc. . . Lá vàng rơi xuống đất. Một chiếc lá trúc lượn lờ rồi rơi vào cái mạng nhện.

Mạng nhện thủng một lỗ lớn.

Con nhện bé nhỏ lại cặm cụi vá lại chỗ thủng.

Gió thu lại nổi lên. Lá trúc lại rơi rụng. Cái màng nhện lại rách. Và con nhện nhỏ bé lại cặm cụi vá lại. . . .vá lại. . . Cứ thế. . . .cứ thế. . . .Mùa thu vẫn còn dài. . . .gió thu vẫn còn thổi. . . . .mưa thu vẫn còn rơi. . . . .và con nhện vẫn còn vá lại cái nhà của nó.

Trong khu rừng sinh thái này. Cây bồ đề vẫn to lớn hiên ngang, thẳng vút lên trời cao, xoả bóng mát từ bi che phủ khắp một vùng rộng lớn và rừng trúc quân tử vẫn xanh mướt, rỗng lòng, thẳng đứng, vút mãi lên trời cao, thi gan cùng mưa nắng. Còn con nhện bé nhỏ ngày qua ngày, vẫn cứ vá lại cái mãnh đời thủng của nó. . . .Vá lại. . . .vá lại. . . . .như một điệp khúc buồn vô thức từ cội nguồn.

 Ngày kia con nhện đã già. Nó đã mệt mõi với việc vá lại mãnh đời mong manh của nó!

Nhìn khắp khu rừng. Nó chợt nhận ra, cây nào dù to lớn và linh thiêng tới đâu đi nũa, cũng đều có lá rụng khi mùa thu tới. Cho nên dù nương dưới bóng cây gì, thì rồi nó cũng phải vá lại cái lỗ thủng của cuộc đời mình không thể khác !

Thế rồi, Nó bèn bỏ ra giữa trời, không có cây gì che phủ bên trên để làm tổ. Từ đó, nó tự do giữa trời và đất. Không phải vá lại cái màng nhện mong manh của nó mỗi khi có gió về trên khu rừng nhân thế.

Cũng vậy, này Cỏ May, những người đang truy tầm chân lý như ông. Hãy tự do giữa trời và đất. Đừng chấp, đừng trụ vào một Tướng Trạng hay bất kỳ Ngã nào. Cho dù là Đại Ngã hay Ngã Linh Thiêng đi nữa. Vì tự thân việc ấy là mất tự do và do vậy sẽ không giải thoát được.

Tưởng Vậy/25/11/2011

Miếng rách cuộc đời

 

Khi cái mong manh an lành giữa trời tự do

 

Trăng vẫn thường chiếu, đâu phân biệt tròn hay khuyết.

 

Yên lặng

Comments
 • A Di Đà Phật ! thưa Thầy , trong cuộc đời nơi cõi Ta Bà này , từ vô lượng kiếp .... con cũng như con Nhện trong câu chuyện khu rừng của Thầy ... con cũng như vạn mọi chúng sanh vẫn cứ mải hì hụi chạy theo xây cái nhà TÂM trí Nhị Nguyên.. giống như con Nhiện kia ...

  ................

  Con nhện đang làm tổ dưới gốc bồ đề già. Nó chăm chỉ giăng lưới. Những sợi tơ mỏng manh kết dính với nhau khéo léo thành cái màng xinh xinh rung rinh trong cơn gió nhẹ.

  Cơn gió đời thổi qua khu rừng trần thế. Cây bồ đề xào xạc. Lá vàng rơi xuống đất. Một chiếc lá bồ đề lượn lờ rồi rơi vào cái mạng nhện.

  Mạng nhện thủng một lỗ lớn.

  Con nhện bé nhỏ lại cặm cụi vá lại chỗ thủng.

  Gió thu lại nổi lên. Lá bồ đề lại rơi rụng. Cái màng nhện lại rách. Và con nhện nhỏ bé lại cặm cụi vá lại. . . .vá lại. . . cứ thế. . . .cứ thế. . . .Mùa thu vẫn còn dài. . . .gió thu vẫn còn thổi. . . . .mưa thu vẫn còn rơi. . . . .và con nhện vẫn còn vá lại cái nhà của nó.

  Con nhện chuyển sang làm tổ dưới gốc bụi trúc già.  Nó chăm chỉ giăng lưới. Những sợi tơ mỏng manh kết dính với nhau kéo léo thành cái màng xinh xinh rung rinh trong cơn gió nhẹ.

  Cơn gió đời thổi qua khu rừng trần thế. Bụi trúc quân tử xào xạc. Lá vàng rơi xuống đất. Một chiếc lá trúc lượn lờ rồi rơi vào cái mạng nhện.

  Mạng nhện thủng một lỗ lớn.

  Con nhện bé nhỏ lại cặm cụi vá lại chỗ thủng.

  Gió thu lại nổi lên. Lá trúc lại rơi rụng. Cái màng nhện lại rách. Và con nhện nhỏ bé lại cặm cụi vá lại. . . .vá lại. . . cứ thế. . . .cứ thế. . . .Mùa thu vẫn còn dài. . . .gió thu vẫn còn thổi. . . . .mưa thu vẫn còn rơi. . . . .và con nhện vẫn còn vá lại cái nhà của nó....

  ..................

  ... Chao ôi ..! ..chỉ khi cuộc đời này , con và mẹ con có được phước Duyên gặp Thầy , chúng con được học KCDS  để rèn luyện nâng cao sức khỏe thể chất ... nhưng trên hết là chúng con đã được theo Thầy để Tu tập , để Tâm thức chúng con dần được Thăng hoa theo Thầy về Chân Thiện Mỹ ... đó mới là sự Tự Do Tuyệt Đối trong thể Tánh của Như Lai ! .. Kính thưa Thầy , nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/2011 , chúng con xin cung kính tạ ơn công đức của Thầy  , trong buổi lễ TRI ÂN THẦY CÔ thật vô cùng ấm cúng tại Côn Sơn Hải Dương vừa qua , con AnhThien và mẹ con cùng bé Chip Nai xin dâng lên những chúc Thầy cô luôn Trường thọ , đại Hạnh viên mãn để dìu dắt chúng con và độ sanh đều trở thành Phật đạo !

  NAM MÔ GURU DEVA ĐAKINI HUM...!