Mọi người đang bàn tán sôi nổi mà vẫn chưa có câu trả lời cho câu hỏi: “Khuôn mặt ngươi trước khi sinh ra là gì?”

Tức Bản Lai Diện Mục là gì?

Mọi người mới đem câu hỏi ấy hỏi Già Năm. Lúc ấy Già Năm đang ngồi uống trà. Con mèo mướp đang nằm khoanh trong lòng cụ.

-  Thưa cụ “ khuôn mặt con trước khi sinh ra là gì? Bản Lai Diện Mục là gì?"

Già Năm cười hềhề. . .

-  Con mèo này nó biết đấy. Nó sẽ trả lời cho các ông.

Nói xong cụ già, túm chân con mèo đưa lên cao dốc ngược đầu nó xuống đất rồi nhìn nó, hỏi thật rành rọt:


-  Này Mèo, Bản lai Diện Mục của ngươi là gì? Khuôn mặt trước khi ngươi sinh ra là gì?

Vừa nói cụ già vừa lấy tay phát mạnh vào mông con mèo. Nó đau quá kêu lên:

-  Meo... meo... meo...

-  Hềhề... nó trả lời rồi đấy. Trước khi ông sinh ra hay sau khi ông chết đi. Ông vốn là Tánh nên sẽ vẫn là Tánh không có chi khác. Vì Con Người Thật của ông chính là Tánh, chính là Bản Thể, là Thượng Đế, là Phật hằng hữu bất sinh bất diệt bất sống bất chết.


Ba Gàn