Địa ngục

Site Root

Site Root
A description has not yet been added to this group.

Tâm lý khí công

Những thuật ngữ, khái niệm về tâm lý khí công.

Địa ngục

Tâm lý khí công

Rate This

- Kinh Phật bảo có các tầng trời và địa ngục?

Điều ấy có hay không? Nếu chỉ là các hình tượng minh hoạ cho các khái niệm về triết học thì sẽ khiến người tu dễ hiểu nhầm sinh mê tín. Còn nếu có thật thì hoá ra có linh hồn tồn tại như một tự tánh và có thượng đế hữu nhân cách?
-         Nó có như ông đang "có" và không như ông đang "không". Vậy ông là có hay không?
-         Không thể nói "có" hay "không"!. . .
-         Đúng vậy!. . . Có ở bản thể và huyễn ảo ở hiện tượng, vì như một luồng chảy mãi chẳng bao giờ dừng. Bởi vậy mọi hiện tượng đều chẳng tồn tại độc lập như một tự tánh.
-         Vậy địa ngục là khái niệm hay hiện tượng?
-         Là tâm trí.

Tưởng Vậy/6/9/2005

 

Comments
  • Nếu cuộc sống đầy chấp ngã, đầy đau khổ và phiền muộn đó là địa ngục. Tỉnh giác sống trên thiên đàng.

    Kính thưa Thầy con cũng vừa ngộ ra địa ngục là tâm trí. Vô cùng cảm ơn lời chỉ bảo của Thầy.