Lòng thành thì tự nhiên sẽ gặp, không cần phải cố công tìm kiếm. Không phải kính ái vị ấy là do sách vở, báo chí hoặc truyền thông tuyên truyền hay qua lời đồn thổi. Mà khi gặp minh sư tại thế, dù trước đó mình chưa biết mặt hay nghe ai nói đến vị ấy. Nhưng khi vừa gặp, tự nhiên nhận được năng lực gia trì, có sự xúc đông lớn lao, khiến hành giả có khi bật khóc, hay mừng vui khôn xiết. Có người năng lượng gia trì làm tự xuất hiện động tác đảnh lễ, hoặc hiển thị khế ấn ở hai tay. . .v.v. . .Vị ấy nói ít tự nhiên mình tự khai mở trí tuệ, dạy ít tự nhiên mình chứng đắc các pháp bí mật một cách dể dàng. . .v.v. . . .Ở gần vị ấy, thân tâm mình đều được lợi lạc, chỉ trong thời gian ngắn, tâm thức và sức khoẻ thể xác của mình có bước tiến rõ rệt. . .v.v. . . . Theo kinh nghiệm, đó chính là minh sư tại thế của mình.

http://duongsinh.net/diendan/f/15/t/18581.aspx