Forums

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh
Forum Posts
Hoạt động khí công Tin tức, sinh hoạt, giới thiệu của các Câu lạc bộ Khí công toàn quốc. Thông tin về các lớp học Khí công Dưỡng sinh. 276
KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH Có thể thông qua rèn luyện khí công để tăng cường sức khỏe, dưỡng sinh và rèn luyện cơ thể. Mời các bạn thảo luận về vấn đề này ở đây. 149
Khí Công Tự Trị Bệnh (Khí công có thể được sử dụng như một liệu pháp để tự điều trị bệnh. Mời các bạn thảo luận kinh nghiệm của mình về vấn đề này.) 86
Khí Công Và Tu Tập (Khí công là phương tiện thiện xảo để tu tập Phật pháp. Mời các bạn thảo luận kinh nghiệm của mình ở đây.) 188