June, 2012

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh
 • Chuyện thường ngày ở Xóm Núi

  • 0 Comments

  Gió từ Đồng Găng thổi rào rào trong khu rừng trúc xanh um. Tiếng xe xích, tiếng người cười nói, tiếng chặt cây, tiếng máy cắt cỏ nổ xè xè, tiếng lửa cháy nổ lốp bốp. . . Khói xanh cay cay nồng nồng lẩn quất trong những vòm lá xanh tươi, khiến khu rừng hôm nay như tràn ngập một luồng sinh khí mới. Ngồi nghỉ giải lao trên thảm cỏ bên hồ sen. Già Năm và mọi người vừa uống trà vừa trò chuyện vui tươi:

 • Trị bệnh cho các cháu

  • 1 Comments

                                Đấy            

  Thân và Tâm rỗng không ông đồng các cháu

  Tay phải phát sấm rền, ấn lệnh đến từ Như

  Tay trái thu thiên thư, hiệp thái hư, thông tam giới

  Góp gió mười phương, lửa tam muội đốt nén hương diệu hữu

  Ha ha. . . .ha. . .

  Trời phát công

  Đất phát công

  Còn ông thì vẫn rỗng không đồng pháp tánh