June, 2011

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh
  • Tập dã ngoại ở đỉnh núi Ngũ Nhạc/Côn Sơn - Thăm chùa Dâu / 6/2011

    . . . . .Nhớ mười mấy năm trước, đỉnh Ngũ Nhạc này, với Ngũ Nhạc Linh Từ là nơi thầy thường đưa bà con lên núi luyện công. Từ trên đỉnh có đường xuống Đền Mẫu Sinh và đền Cô Bé với cây đa cổ thụ có con suối chảy ngầm dưới gộp đá. Còn từ trên đỉnh Hòn Ngọc nay là Nam Nhạc Miếu nếu tuột xuống sườn núi bên kia sẽ gặp một cái thác con đổ ào ào vào một cái hồ đá với cây cao bóng mát chung quanh.

    Đó là nơi mười lăm năm trước, thầy đóng trại ở thường xuyên trên đỉnh Ngũ Nhạc để tắm suối, luyện công và hàng ngày dạy cho bà con trên đỉnh núi đầy mây. Ngày ấy làm gì có đường đi. Toàn phải vạch lau lách băng rừng đi thôi. Bà con đi từ Nhà Tổ Côn Sơn lúc 4 giờ sáng, băng rừng leo lên đỉnh Ngũ Nhạc. Khi ấy thầy đang ở dưới thác. Nghe tiếng cười nói lao xao, liền đi mấy chục mét là tới đỉnh Hòn Ngọc. Bà con không biết tại sao thầy đi nhanh thế!. . . .hề hề. . . .