April, 2010

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh
  • Lớp Khí Công Dưỡng Sinh từ thiện tại Hải Minh/Nam Định/17/4/2010

    Thầy đi Ấn Độ về bà con kéo đến thăm rất đông. Nhà Tổ Hà Nội, rồi Nhà Tổ Nam Định chật kín người. Mọi người chúc mừng thành công của đoàn và muốn nghe Thầy kể chuyện hành hương về miền đất Phật. Kỳ này khác các kỳ trước. Đoàn hành hương rất đông lại kết hợp được tham quan lễ Phật và luyện công tại các nơi Thánh tích. Các vị huynh đi cùng Thầy trong đoàn kể lại các chuyện nhiệm mầu huyền diệu trong những ngày tu học trên đất Phật. Khiến ai cũng ao ước và phát nguyện các lần sau sẽ đi cùng Thầy hành hương về Tứ Động Tâm như lời Phật dạy, để tăng trưởng phước duyên tu học chóng tiến bộ.