January, 2009

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh
 • Đắc Khí vẽ Tranh Thiền

  • 0 Comments
  Hạt mầm thế gian/Tranh Thiền do Thầy vẽ trên đá Hoạ sĩ Lê mạnh Hùng là môn sinh của Thầy. Nhờ học Thiền và tập Khí Công Dưỡng Sinh với Thầy mà anh đã vẽ được tranh...
 • Buổi học Khí Công Dưỡng Sinh cuối năm

  • 0 Comments

  Hôm nay là kết thúc lớp Khí Công Dưỡng Sinh ở chùa Phổ Quang thành phố Hồ Chí Minh. Ngày mai chủ nhật Thầy sẽ lại về thủ đô để dạy ở Tràng Tiền/ Hoàn Kiếm/ Hà Nội.
  Tôi theo chân Thầy, việc thật người thật mà cứ như trong một giấc mơ đẹp, vĩ đại, hoành tráng, bi hùng, không thể nói hết bằng lời.
  Năm ngoái chúng tôi theo Thầy đi Trung Quốc, kinh hành qua 5 đỉnh của Ngũ Đài Sơn ngập đầy băng tuyết để đảnh lễ, thông công và nhận ấn lệnh của Bồ Tát Văn Thù