October, 2008

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh
  • Hành trình Suối Ngổ

    • 0 Comments
    Nhấp chén Trà rừng, vui mừng ta gặp ta/Suối Ngổ/17/10/2008 1. Giữa cái nắng hanh hao trải dài theo dải cát nam trung bộ, giã từ bữa cơm trưa hạnh ngộ dưới tán me già, những câu chuyện bắt đầu cho hành trình về Suối Ngổ. Có người hằng thao thức chuyện...
  • Thư của bệnh nhân nan y

    • 0 Comments
    (Người có mũi tên chỉ là chị Tạ Thị Ngọc Dung đang tập ở lớp KCDS Thịnh Quang/Hà Nội) Lá thư lần thứ nhất: Nam mô A Di Đà Phật Kính thưa Thầy, Hôm nay con đã có kết quả kiểm...