September, 2008

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh
  • Nhật ký khí công - Những điều kỳ lạ (tiếp theo).

    • 0 Comments
    (Hềhề. . .Ta tưởng vậy chứ chưa chắc đã vậy!) Sau khi hỏi kỹ càng về đường đi lối lại lên nhà Thầy, tôi về nhà và hai vợ chồng quyết định sáng mai lên Côn Sơn để xin đuợc gia nhập lớp...
  • Nhật ký khí công - Những điều kỳ lạ.

    • 0 Comments
    (Hềhề. . .Giật mình thức dậy, thấy bệnh còn Không Có huống chi Thầy Thuốc!) Điều tôi viết dưới đây, đối với tôi thì kỳ lạ. Còn tôi chắc đối với muôn ngàn người khác...