November, 2004

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh
  • Kính thưa bà con, Hai lúa tôi ...

    • 0 Comments
    Hôm nay là bữa khai mạc lớp học Khí Công Dưỡng Sinh của làng ta. Tôi là Hai Lúa rất vinh hạnh được bà con cho phép lên phát biểu.

    Thưa bà con chẳng gì tôi cũng là học viên khoá trước. Hơn nữa tôi tập rất có kết quả. Bệnh tật đã đỡ đi rất nhiều, tâm lý an lạc, hết nóng nảy. Tôi cũng đã bỏ được rượu và thuốc lá. Về chuyện này bà nhà tôi rất ưng ý. Tôi còn lên được mấy ký nữa đấy. Bởi vậy bà con mới đề nghị tôi lên báo cáo lại kinh nghiệm của mình.